logoGłuszcowate

Głuszcowate (Tetraonidae) to dawna rodzina ptaków z rzędu grzebiących (kuraków). Rodzina ta liczyła 7 rodzajów i 18 gatunków. W Polsce wyróżniano 4 gatunki z tej rodziny ptaków. Dziś wszystkie gatunki zaliczane do głuszcowatych znajdują się w rodzinie kurowatych (bażantowatych)

Wygląd

Są to średnie i duże kuraki o ciężarze do 5 kg. Na nogach w okresie zimowym mają mocno upierzone nogi, co ułatwia poruszanie się po śniegu, czasem palce zaopatrzone są w igły, co z kolei umożliwia siadanie na oblodzonych gałęziach. Występuje zwykle dymorfizm płciowy. Samce są bardziej jaskrawe, samice mają barwy ochronne. Większość gatunków dobrze przystosowanych do zimowych warunków.
Występowanie i środowisko

Występują na półkuli północnej w strefie umiarkowanej i subarktycznej. Żyją w lasach, tundrze, na stepach.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą osiadły tryb życia. Nocują zagrzebane w śniegu.

Rozmnażanie

Są monogamiczne i poligamiczne. Poligamiczne gatunki znane są z intensywnych toków. W zniesieniu 5-12 jaj, które wysiaduje samica przez 21-28 dni. Jaja są składane w zagłębieniu w ziemi.

Pożywienie

Podstawę ich pokarmu stanowią rośliny (liście, igły, pąki, gałązki, kwiaty, owoce, nasiona), ale zjadają także owady i inne bezkręgowce. Pisklęta żywią się bezkręgowcami.

Ochrona i zagrożenia

Zagrożonym gatunkiem jest preriokur.

Ciekawostki

Głuszcowate stanowią poważną część biomasy kręgowców lasów iglastych tundry arktycznej. Stanowią często podstawę diety rysi, kun, lisów i ptaków drapieżnych.

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-06, RODZ-202
Data aktualizacji artykułu: 2020-12-06

 

Jaki ptak znosi najwięcej jaj?

Jaki ptak znosi najwięcej jaj?

Wszystkie ptaki znoszą jaja i wysiadują je, aby zachować ciągłość gatunku. Które ptaki znoszą ich najwięcej? Czy są to nasze zwykłe kury domowe, czy też inne ptaki?

Największe jaja na świecie

Największe jaja na świecie

Jaki ptak znosi największe jaja na świecie, a jaki najmniejsze? Ile jaj kurzych mieści się w takim jaju. Czy takie jajo jest jadalne?
Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Montessori - Zwierzęta
Księga zwierząt niemalże niemożliwych
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Mapa świata Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.