logo

Grupa społeczna

Żyjąc pośród innych ludzi, człowiek uczestniczy tym samym w różnych formach życia zbiorowego. Formy społeczne funkcjonują w oparciu o relacje między jednostką a grupą ludzi lub inną jednostką ludzką, które nazywamy więziami społecznymi

punktorPrzykład

Przykładem więzi społecznej jest:

 • pokrewieństwo
 • wspólne pochodzenie
 • przyjaźń
 • członkostwo w stowarzyszeniu
 • więzienie
 • kibicowanie jednej drużynie

Jak widać więzi mogą mieć różny charakter. Najtrwalsze więzi to więzi naturalne (wspólne pochodzenie, pokrewieństwo). Inne to więzi zrzeszeniowe i stanowione. Te ostatnie są najmniej trwałe.

Zbiorowość społeczna

Zbiorowość społeczna jest to grupa ludzi, między którymi wytworzyła się i trwa przez dowolny okres czasu więź społeczna.

punktorPrzykład

Przykłady zbiorowości społecznych:

 • para
 • rodzina
 • krąg społeczny
 • tłum

Grupa społeczna

Grupa społeczna jest to zbiorowość, która jest złożona z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą więzi o względnie stałym charakterze.

punktorPrzykład

Przykłady grup społecznych:

 • rodzina
 • grupa sąsiedzka
 • klasa
 • szkoła
 • związek zawodowy
 • grupa pracowników
 • drużyna sportowa
 • stowarzyszenie
 • fan club
 • partia polityczna
 • wojsko
 • społeczeństwo
 • naród

Grupa społeczna posiada następujące cechy:

 • posiada minimum 3 członków;
 • mają miejsce interakcje między jej członkami takie jak np. informowanie, ocenianie, karanie, nagradzanie;
 • ma określoną symbolikę
 • kieruje się określonymi regułami postępowania
 • ma postawione cele, których realizacja wzmacnia grupę
 • stanowi jedność na zewnątrz
 • zachowuje odrębność
 • posiada strukturę wewnętrzną, to znaczy, że każdy członek pełni określoną funkcję w grupie (na przykład ma przywódcę)

Podział grup społecznych

Ze względu na wielkość grupy wyróżniamy:

Grupy małe - grupy o prostej strukturze wewnętrznej bez podziału na podgrupy, których członkowie pozostają w bezpośrednich stosunkach między sobą.

punktorPrzykład

rodzina, klasa, drużyna sportowa.
Grupy duże - grupy o złożonej strukturze wewnętrznej, w ramach których istnieje podział na podgrupy, których członkowie nie pozostają w bezpośrednich stosunkach między sobą.

punktorPrzykład

partia polityczna, mniejszość narodowa, naród.

Ze względu na rodzaj więzi wyróżniamy:

Grupy pierwotne - grupy, których łączą więzi emocjonalne i wzajemne kontakty, a przynależność zwykle nie jest dobrowolna.

punktorPrzykład

rodzina, klasa
Grupy wtórne - grupy powołane do realizacji konkretnych celów, których członków łączy więź rzeczowa.

punktorPrzykład

fan club, drużyna sportowa, partia polityczna.

Ze względu na charakter członkostwa wyróżniamy:

Grupy zamknięte - grupy, których członkami mogą być wyłącznie jednostki spełniające z góry określone kryteria.

punktorPrzykład

stowarzyszenie biznesmenów, gildia rzemieślników, Mensa
Grupy otwarte - grupy których członkiem może być dowolna osoba.

punktorPrzykład

stowarzyszenie, grupa modlitewna, fan club

Ze względu na rodzaj zorganizowania wyróżniamy:

Grupy formalne - grupy o określonej strukturze, których zasady funkcjonowania określają pewne zasady (prawo i przepisy).

punktorPrzykład

szkoła, państwo, związek zawodowy
Grupy nieformalne - grupy bez określonej struktury i formalnych zasad funkcjonowania.

punktorPrzykład

krąg sąsiedzki, fan-club
© medianauka.pl, 2011-12-11, ART-1537

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Miasto
kolorowe skarpetki góra lodowa
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.