Logo Serwisu Media Nauka


Hierarchia potrzeb

Człowiek odczuwa wiele potrzeb, które usiłuje zaspokoić. Większość potrzeb można zaspokoić w bliskiej relacji z innymi ludźmi. Większość zachowań ludzkich wynika właśnie z podejmowania prób zaspakajania swoich potrzeb. Potrzeby można klasyfikować. Możemy na przykład wyróżnić grupę potrzeb wynikających z funkcji życiowych lub potrzeby wyższego poziomu, jak na przykład potrzebę samorealizacji. Okazuje się, że człowiek w pierwszej kolejności stara się zaspokoić jedną grupę potrzeb, a gdy mu się to udaje, przechodzi na inny poziom zaspakajania potrzeb. Wytwarza się więc w sposób naturalny hierarchia potrzeb. Najbardziej znaną klasyfikacją potrzeb jest piramida potrzeb Abrahama Maslowa.

Piramida potrzeb Maslowa

Hierarchia potrzeb Maslowa została zilustrowana na rysunku.

piramida potrzeb Maslowa

Możemy wyróżnić następujące grupy potrzeb, zaczynając od tych podstawowych:

Piramida Maslowa nie tłumaczy wszystkich zachowań. Na stosunek jednostki wobec swoich potrzeb wpływają jeszcze inne czynniki, takie jak genetyczne, środowiskowe i inne. Istotne jest to, że z zasady nie jest możliwe lub jest utrudnione realizowanie potrzeb wyższego poziomu, gdy nie są zaspokojone te potrzeby, które znajdują się u podstawy piramidy. Należy o tym pamiętać gdy chcemy siebie lub innych motywować do zmian.


© Media Nauka, 2011-12-07, ART-1536


Polecamy koszyk