logo

Krzywe Lissajous

Krzywa Lissajous to krzywa parametryczna, zakreślana przez punkt materialny, który porusza się ruchem harmonicznym w dwóch prostopadłych kierunkach.

Krzywe Lissajous opisuje układ równań:

\left\{x(t)=A_{1}sin(\omega_{1}t+\phi)\\y(t)=A_{2}sin(\omega_{2}t)\right.

Parametr φ może występować zamiast w pierwszym - w drugim równaniu.

Kształt krzywej opisanej powyższymi równaniami silnie zależy od częstości kołowych ω oraz czynnika φ W szczególnych przypadkach krzywą Lissajous może być odcinek, elipsa lub okrąg.

Symulacja

Poniżej znajduje się symulacja układu, który wykreśla krzywe Lissajous w zależności od rożnych parametrów równań.

W symulacji przyjęto oznaczenia: fi = φ, p = ω12

Na poniższym rysunku uwidoczniono wybrane krzywe Lissajous w ujęciu tabelarycznym.

Krzywe Lissajous© medianauka.pl, 2019-12-08, ART-3720

 
Polecamy w naszym sklepie

Dzieci wszechświata. Biblioteka Montessori
siatka dyfrakcyjna, folia dyfrakcyjna
Mapa świata Puzzle
Montessori Stwórz swoje własne magnesy HEADU
Fizyka krótki kurs
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.