logo

Małżeństwo

ślub

Małżeństwo jest to trwały i równoprawny związek kobiety i mężczyzny, zawarty w świetle prawa. Małżeństwo stanowi podstawę rodziny.

pokrewieństwo

W Polsce związek małżeński może zawrzeć osoba dorosła, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, nie pozostaje w innym związku małżeńskim, nie pozostaje z przyszłym małżonkiem/małżonką w pokrewieństwie w linii prostej dziadek, syn, wnuczek) lub bocznej z rodzeństwem rodzonym i przyrodnim (zięć, teść) oraz przyspasabiającymi i przysposobionymi. Sąd wyjątkowo może wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. W takim przypadku kobieta uzyskuje pełnoletność.

Prawo polskie chroni małżeństwo. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w artykule 18 znajduje się zapis: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny , rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się po ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

powinowactwo

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta wspólnie i jednocześnie złożą przed urzędnikiem stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że wstępują w związek małżeński lub oświadczenie takie zostanie złożone przed osobą duchowną dowolnego, zarejestrowanego w Polsce kościoła lub związku wyznaniowego (mówimy wówczas o małżeństwie konkordatowym lub kanonicznym). W wyjątkowych sytuacjach oświadczenie, o którym wyżej jest mowa, może być zawarte przez pełnomocnika.

Dokumentem, który potwierdza zawarcie związku małżeńskiego jest akt małżeński.

Typy małżeństw

Rozróżniamy następujące typy małżeństw:

  • małżeństwo monogamiczne - jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą
  • małżeństwo poligamiczne - jest to związek jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (poligynia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (poliandria).
  • małżeństwo grupowe - jest to związek kilku mężczyzn z kilkoma kobietami

Małżeństwo monogamiczne jest jedyną formą zawierania związku w kręgu kultury zachodniej, w tym w Polsce. Poligynia jest dopuszczalna w krajach muzułmańskich, poligynia jest spotykana w Tybecie.

© medianauka.pl, 2011-12-18, ART-1540

Polecamy w naszym sklepie

Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.