Logo Serwisu Media Nauka

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu ma 14 placówek, od pięciu lat nowoczesną główną siedzibą, nagrodzoną w wielu ogólnopolskich konkursach architektonicznych.

MBP w Opolu to wypożyczalnia książek, to miejsce spotkań, rozmów o literaturze i sztuce oraz edukacji. W zbiorach biblioteki znajdują się także audiobooki, czasopisma, płyty CD z muzyką, płyty DVD z filmami, serialami, bajkami czy spektaklami teatralnymi, komiksy, filmy na Blu-ray i gry planszowe. Istnieje możliwość wypożyczania czytników e-booków. Biblioteka oferuje nowoczesny system elektronicznej rezerwacji książek on-line i automatyczny system zwrotów, a także dostęp do czytelni internetowej IBUK LIBRA i baz amerykańskich.
W każdym tygodniu odbywają się spotkania autorskie, promocje książek, wystawy, koncerty, pokazy filmów, warsztaty, happeningi literackie i konwersacje językowe. Znana powszechnie jest Opolska Jesień Literacka, Ogólnopolski Konkurs na Esej i Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.


Przybliżony czas zwiedzania

czas zwiedzania

do 30 min

Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu im. Jana Pawła II
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
Tel.: 77 4548030

Strona internetowa:
mbp.opole.pl

Galeria zdjęć© medianauka.pl, M-1172
Kalendarz wydarzeń

KSIAZKI / KONKURSY
ikona
2017-05-24
ŚRODA
00:00


XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej


Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
ogłasza
XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej
„CZY STANISŁAW LEM PRZEWIDZIAŁ NASZ ŚWIAT?”
(Temat w roku 2017)
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 27.11.2017 r.

REGULAMIN

W 2016 roku minęła dziesiąta rocznica śmierci Stanisława Lema, jednego z najpopularniejszych i najbardziej intrygujących pisarzy polskich drugiej połowy XX wieku. Ten świetny prozaik, wyborny eseista i komentator, a także niestrudzony analityk teraźniejszości i przyszłości, w przenikliwy sposób kreślił obrazy nadchodzącego świata. Zafascynowany postępami nowoczesnej techniki, był jednak świadom tkwiących w niej zagrożeń. Uważnego czytelnika tekstów Lema musi zdumiewać, w jak wielkim stopniu pisarz ten przewidział świat, w którym żyjemy. Dodajmy, że chodzi nie tylko o szybki rozwój współczesnych technologii czy gwałtownie pogłębiającą się wiedzę o kosmosie, lecz również o zmieniający się świat człowieka, jego coraz bardziej niepewną kondycję, jego zagubienie w nowoczesności i lęk przed niewiadomą.

Pytanie postawione w tytule eseju jest poniekąd retoryczne. Odpowiedzi wcale nie muszą być jednak oczywiste. Mogą zresztą dotyczyć wszystkich wymiarów Lemowego pisarstwa – nie tylko opowieści i opowiadań, frapujących i wciąż aktualnych, lecz również esejów, felietonów i tekstów krytycznych. Które elementy pojawiające się w tekstach Lema można byłoby nazwać dzisiaj proroczymi? Czy wyłania się z nich portret „człowieka z przyszłości”? Na jakie niebezpieczeństwa i diagnozy warto zwrócić uwagę? Czy opisywany przez autora Solaris czas dnia jutrzejszego oznacza zupełne zerwanie z przeszłością, czy też przeciwnie, jest jej odbiciem i konsekwencją? Może Lem nie tyle przewidział, co wymyślił nasz świat? To tylko niektóre z wielu pytań, jakie nasuwają się w trakcie lektury jego książek. Zapraszamy do lektury Lema jako autora opowiadającego o świecie, który nadchodzi, albo może nawet nadszedł, tyle, że niedostrzegalnie. Czy polski pisarz istotnie przewidział nasz świat?

I. Organizator Konkursu

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu.
Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna  im. Jana Pawła II w Opolu,
ul. Minorytów 4, 45-017 Opole, www.mbp.opole.pl

II. Adresaci Konkursu

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 1. I kategoria - uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości.
 2. II kategoria -  studenci uczelni wyższych - bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

III. Nagrody

 1. Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria I:
I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł
II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł

kategoria II:
I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł
II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł         

 1. Kapituła Konkursu może także przyznać:

 2 wyróżnienia po 100 zł i 5 nagród rzeczowych w każdej z kategorii.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 24.05.2017 r. i trwać będzie do 27.11.2017 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

V. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem
  i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
 4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 5. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe
  (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.
 6. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.12.2017 r. i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:

dr hab. Adrian Gleń - pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu   Opolskiego, poeta, krytyk literacki
dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO - pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki
dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki

 1. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.mbp.opole.pl
 1. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
 2. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. 

VI. Warunki techniczne

 1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM) .
 2. Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci  wydruku komputerowego bądź maszynopisu.
 3. Prace należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Pawła II, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole z dopiskiem „ESEJ” kat.I lub kat.II.
 4. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

Wiadomości

Brak wiadomości związanych z tym miejsem.© Media Nauka 2008-2017 r.