Prawo Pascala

Prawo Pascala opisuje zachowanie płynów, gdy działa na nie zewnętrzna siła nacisku. Można je sformułować w następujący sposób:


Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Powyższe prawo wynika z faktu, że cząsteczki płynu (gazu lub cieczy) mogą się poruszać w dowolnym kierunku.

Aby zilustrować to prawo posłużymy się przykładem kuli z otworami wypełnionej wodą, do której spróbujemy wstrzyknąć za pomocą tłoka dodatkową ilość wody, wywierając w ten sposób dodatkowe ciśnienie na płyn zamknięty w kuli.

Prawo Pascala

Zastosowanie prawa Pascala

Zastosowanie prawa Pascala jest bardzo szerokie i powszechne. Zalicza się do nich:

  • pompowanie dętki, materaca, nadmuchiwanie balonika, piłki;
  • zasada działania układów hamulcowych;
  • urządzenia hydrauliczne, w tym podnośników hydraulicznych.

Zasada działania podnośnika hydraulicznego

Spójrz na poniższą ilustrację.

Prasa hydrauliczna

Jeżeli małym tłokiem (o małej powierzchni S1) będziemy wywierać ciśnienie na płyn w układzie hydraulicznym to ciśnienie to będzie równe p1=F1/S1. Ciśnienie wywierane przez płyn na drugi tłok będzie równe p2=F2/S2. Zgodnie z prawem Pascala ciśnienie rozchodzi się w cieczy równomiernie, stąd:

p1=p2

F1/S1=F2/S2

Mnożąc obie strony przez S2 otrzymamy:

F_2=F_1\frac{S_2}{S_1}

Siła F2 będzie tyle razy większa ile razy powierzchnia tłoka drugiego jest większa od powierzchni tłoka mniejszego.

Prawda, że nauka jest piękna?

Pytania

Czy istnieje wzór na prawo Pascala?

Prawo Pascala wyrażamy słownie. Czasami w literaturze łączy się to prawo z ciśnieniem hydrostatycznym, które wyrażamy wzorem. W zasadzie w opisie matematycznym działania prasy użyliśmy wzoru p1=p2, który ilustruje prawo Pascala, choć jest mało praktyczny, bo i tak wymaga słownego opisu.Inne zagadnienia z tej lekcji

Ogólne własności płynów

Ogólne własności płynów

To, czym jest gaz, ciecz i ciało stałe będziemy omawiać w dziale o własności materii. Teraz wystarczy nam przyjęcie do rozważań pewnych cech cieczy i gazów, które odróżniają je od ciał stałych.

Ciśnienie

Ciśnienie

Płyn w fizyce oznacza pewien ośrodek przyjmujący kształt naczynia, w którym się znajduje. Zatem płyny nie posiadają kształtu (brak sprężystości kształtu).

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie słupa płynu znajdującego się w spoczynku to ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa

Na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę, równa co to wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy lub gazu.

Naczynia połączone

Naczynia połączone

Naczynia połączone są to minimum dwa naczynia, w których ciecz może między nimi swobodnie przepływać.
© medianauka.pl, 2019-05-06, ART-3635Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.