logo

Rodzina

rodzina

Rodzina jest to podstawowa zbiorowość społeczna, którą tworzą kobieta i mężczyzna połączeni związkiem małżeńskim oraz ich potomstwo. Czasem pod pojęciem rodziny rozumie się także wszystkich krewnych małżonków.

Funkcje rodziny

Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka.

Rodzina posiada następujące funkcje:

 • wydawanie na świat potomstwa
 • wychowanie dzieci
 • zaspokajanie potrzeb życia codziennego, czyli głodu, pragnienia, czystości, "dachu nad głową", czy odzieży
 • przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego
 • przekazywanie dzieciom wiedzy
 • zapewnienie członkom rodziny odpowiedniego rozwoju psychicznego
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 • zapewnienie opieki jej członkom (małym dzieciom, starszym oraz chorym)
 • pomaganie w uzyskaniu odpowiedniej pozycji społecznej jej członkom
 • zapewnianie współżycia seksualnego małżonkom
 • zaspakajanie potrzeb materialnych

Modele rodziny

Wyróżniamy kilka modeli rodziny:

Rodzina nuklearna to rodzina dwupokoleniowa, czyli rodzice i dzieci. Model ten jest dominujący w krajach wysoko rozwiniętych.

Rodzina wielopokoleniowa, to model rodziny, która obejmuje kilka pokoleń. Jest charakterystyczny dla społeczeństw słabo rozwiniętych.

© medianauka.pl, 2011-12-18, ART-1539

Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Miasto
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.