Rodzina

rodzina

Rodzina jest to podstawowa zbiorowość społeczna, którą tworzą kobieta i mężczyzna połączeni związkiem małżeńskim oraz ich potomstwo. Czasem pod pojęciem rodziny rozumie się także wszystkich krewnych małżonków.

Funkcje rodziny

Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka.

Rodzina posiada następujące funkcje:

 • wydawanie na świat potomstwa
 • wychowanie dzieci
 • zaspokajanie potrzeb życia codziennego, czyli głodu, pragnienia, czystości, "dachu nad głową", czy odzieży
 • przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego
 • przekazywanie dzieciom wiedzy
 • zapewnienie członkom rodziny odpowiedniego rozwoju psychicznego
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 • zapewnienie opieki jej członkom (małym dzieciom, starszym oraz chorym)
 • pomaganie w uzyskaniu odpowiedniej pozycji społecznej jej członkom
 • zapewnianie współżycia seksualnego małżonkom
 • zaspakajanie potrzeb materialnych

Modele rodziny

Wyróżniamy kilka modeli rodziny:

Rodzina nuklearna to rodzina dwupokoleniowa, czyli rodzice i dzieci. Model ten jest dominujący w krajach wysoko rozwiniętych.

Rodzina wielopokoleniowa, to model rodziny, która obejmuje kilka pokoleń. Jest charakterystyczny dla społeczeństw słabo rozwiniętych.

© medianauka.pl, 2011-12-18, ART-1539Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.