Rodzina

rodzina

Rodzina jest to podstawowa zbiorowość społeczna, którą tworzą kobieta i mężczyzna połączeni związkiem małżeńskim oraz ich potomstwo. Czasem pod pojęciem rodziny rozumie się także wszystkich krewnych małżonków.

Funkcje rodziny

Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka.

Rodzina posiada następujące funkcje:

Modele rodziny

Wyróżniamy kilka modeli rodziny:

Rodzina nuklearna to rodzina dwupokoleniowa, czyli rodzice i dzieci. Model ten jest dominujący w krajach wysoko rozwiniętych.

Rodzina wielopokoleniowa, to model rodziny, która obejmuje kilka pokoleń. Jest charakterystyczny dla społeczeństw słabo rozwiniętych.

© medianauka.pl, 2011-12-18, A-1539Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.