Logo Media Nauka

FacebookRybitwy

Rybitwy (Sternidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 44 gatunki w 7 rodzajach. W Polsce żyje 9 gatunków z tej rodziny ptaków, z czego 6 lęgowych.

Wygląd

Są to ptaki o smukłej sylwetce. Mają długie skrzydła. Ich ogon jest rozwidlony. Najczęstsze ubarwienie to biel od spodu, kolor szary z wierzchu, a na głowie znajduje się czarna czapeczka. Czasem upierzenie jest ciemne lub czarne. Dzioby są ostre, czarne, czerwone lub żółte. Palce nóg są spięte błoną pławną. Samice są nieco większe od samców. Mewa i rybitwa są często mylone ze sobą. Ptaki te jednak różni wiele cech budowy.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Rybitwa białoczelnaRybitwa białoczelna PL Lęgowy Bardzo nieliczny  ! 

Sternula albifrons

Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) to najmniejsza z rodzimych rybitw. Jest wielkości jerzyka. Głowa z wierzchu jest czarna. Skrzydła i grzbiet mają popielatą barwę. Dość długi dziób jest żółty.


Rybitwa białoskrzydłaRybitwa białoskrzydła PL Lęgowy Bardzo nieliczny

Chlidonias leucopterus

Rybitwa białoskrzydła to gatunek ptaka z rodziny rybitw. W szacie godowej większa cześć ciała jest czarna, poza białym ogonem, skrzydłami. Dziób i nogi są czerwone. W szacie spoczynkowej ma białe czoło i spód, a wierzch szary.


Rybitwa białowąsaRybitwa białowąsa PL Lęgowy Bardzo nieliczny  ! 

Chlidonias hybridus

Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus) to ptak z rodziny rybitw. Ogon jest prosto ścięty. W szacie godowej głowa z wierzchu jest czarna, wierzch popielaty z jaśniejszymi skrzydłami, policzki białe. spód szary. Nogi i dziób mają ciemnoczerwony kolor.


Rybitwa czarnaRybitwa czarna PL Lęgowy Nieliczny  ! 

Chlidonias niger

Rybitwa czarna (Chlidonias niger ) to gatunek rybitwy, która w szacie godowej ma czarną przednią część ciała. Skrzydła z wierzchu są ciemne, zaś szare od spodu. Pokrywy podogonowe są białe. W szacie spoczynkowej ciało z wierzchu jest szare, spód biały.


Rybitwa czubataRybitwa czubata PL Lęgowy sporadycznie Przelotny / przylatujący Skrajnie nieliczny  ! 

Sterna sandvicensis

Rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) to gatunek ptaka morskiego z rodziny rybitw. Na potylicy występuje czub. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W szacie godowej głowa jest czarna, szyja, spód ciała oraz ogon są białe, reszta popielata.


Rybitwa królewskaRybitwa królewska

Sterna maxima

Rybitwa królewska (Sterna maxima) to gatunek ptaka z rodziny rybitw. Upierzenie z wierzchu jasnoszare, reszta biała poza ciemniejszym z tyłu głowy czubem i obszaru wokół oczu. Nogi ciemne. Dziób jest pomarańczowy.


Rybitwa krótkodziobaRybitwa krótkodzioba PL Zalatujący  ! 

Gelochelidon nilotica

Rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) to gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny mewowatych o smukłym ciele, długich skrzydłach i rozwidlonym ogonie. Posiada charakterystyczny, krótki, gruby, cały czarny dziób oraz dość długie nogi.


Rybitwa popielataRybitwa popielata PL Lęgowy sporadycznie Przelotny / przylatujący  ! 

Sterna paradisaea

Rybitwa popielata (Sterna paradisaea) to ptak zaliczany do rybitw. Upierzenie samca i samicy podobne. W szacie godowej głowa z wierzchu jest czarna, reszta głowy i ogon są białe, pozostała cześć popielata.


Rybitwa różowaRybitwa różowa PL Zalatujący wyjątkowo  ! 

Sterna dougallii

Rybitwa różowa (Sterna dougallii) to gatunek ptaka z rodziny rybitw. W szacie letniej spód wyraźnie biały, płaszcz popielaty, dziób czarny, czasem z czerwoną nasadą. Nogi czerwone. Na piersi widać różowy nalot.


Rybitwa rzecznaRybitwa rzeczna PL Lęgowy Nieliczny  ! 

Sterna hirundo

Rybitwa rzeczna to jedna z najliczniej występujących rybitw w Polsce. Ptak ten ma smukłą sylwetkę o białym upierzeniu od spodu i popielatym z wierzchu. Na głowie latem i wiosną znajduje się czarna czapeczka.


Rybitwa wielkodziobaRybitwa wielkodzioba PL Lęgowy sporadycznie Przelotny / przylatujący  ! 

Sterna caspia

Rybitwa wielkodzioba to największa rybitwa na świecie, zalatująca także do naszego kraju. Cechą charakterystyczną jest czerwony, silny dziób i czarna czapeczka, sięgająca pod oczy.

Inne gatunki

 • Rybitwa atolowa (Anous minutus)
 • Rybitwa brunatna (Anous stolidus)
 • Rybitwa cienkodzioba (Anous tenuirostris)
 • Rybitwa biała (Gygis alba)
 • Rybitwa wąsata (Larosterna inca)
 • Rybitwa amazońska (Phaetusa simplex)
 • Rybitwa szara (Procelsterna albivitta)
 • Rybitwa polinezyjska (Procelsterna cerulea)
 • Rybitwa czarnobrzucha (Sterna acuticauda)
 • Rybitwa czarnoczelna (Sterna albostriata)
 • Rybitwa aleucka (Sterna aleutica)
 • Rybitwa brunatnogrzbieta (Sterna anaethetus)
 • Rybitwa mała (Sterna antillarum)
 • Rybitwa indyjska (Sterna aurantia)
 • Rybitwa nambijska (Sterna balaenarum)
 • Rybitwa bengalska (Sterna bengalensis)
 • Rybitwa złotodzioba (Sterna bergii)
 • Rybitwa chińska (Sterna bernsteini)
 • Rybitwa kalifornijska (Sterna elegans)
 • Rybitwa gujańska (Sterna eurygnatha)
 • Rybitwa czarnoucha (Sterna forsteri)
 • Rybitwa czarnogrzbieta (Sterna fuscata)
 • Rybitwa jaskółcza (Sterna hirundinacea)
 • Rybitwa peruwiańska (Sterna lorata)
 • Rybitwa pacyficzna (Sterna lunata)
 • Rybitwa nadobna (Sterna nereis)
 • Rybitwa arabska (Sterna repressa)
 • Rybitwa malutka (Sterna saundersi)
 • Rybitwa maoryska (Sterna striata)
 • Rybitwa równikowa (Sterna sumatrana)
 • Rybitwa brazylijska (Sterna superciliaris)
 • Rybitwa maskowa (Sterna trudeaui)
 • Rybitwa kergueleńska (Sterna virgata)
 • Rybitwa antarktyczna (Sterna vittata)

Występowanie i środowisko

To ptaki obecne na wszystkich kontynentach świata, chociaż najwięcej gatunków żyje w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Najczęściej występują na wybrzeżach morskich, ale także niektóre gatunki zamieszkują nad rzekami i jeziorami i bagnami.

Tryb życia i zachowanie

Potrafią z powietrza zanurkować po zdobycz. Większość rybitw nie siada zbyt często na powierzchni wody. To ptaki wędrowne. Potrafią przemierzać ogromne odległości. Większość gatunków, choć są wyjątki, poluje w dzień.

Rozmnażanie

Gniazdo rybitw morskich to najczęściej zwykłe zagłębienie w ziemi lub piasku, czasem obficie wysłane. Rybitwa czarna buduje gniazda na platformie z roślin, która pływa po wodzie. Inne gatunki gnieżdżą się na skałach lub drzewach. Gnieżdżą się także w norach. Do lęgów przystępują w wieku minimum 2 lat. W tropikach nie ma ustalonej pory lęgowej. W strefie umiarkowanej to ściśle określone miesiące. Ptaki te łączą się w pary na całe życie, choć poza sezonem lęgowym ptaki rozdzielają się. Przywiązują się do tej samej kolonii i miejsca gniazdowania, którym są zwykle miejsca izolowane. Gniazdowanie zwykle odbywa się w gęstych i dużych koloniach. Kolonia może liczyć nawet ponad milion par. Samica składa 1-3 jaja. Okres wysiadywania to 18-30 dni.

Pożywienie

Podstawa ich pokarmu to ryby, ale także głowonogi i skorupiaki. Na śródlądziu zjadają także owady, pijawki, płazy.

Ochrona i zagrożenia

Rybitwa chińska (Sterna bernsteini) jest gatunkiem krytycznie zagrożonym, rybitwa czarnoczelna (Chlidonias albostriatus) oraz rybitwa peruwiańska (Sterna lorata) są zagrożone wymarciem. Rybitwa nadobna jest narażona na wyginięcie, 5 innych gatunków jest bliskich zagrożenia. Pozostałe nie są zagrożone wymarciem. Największe zagrożenie dla tych ptaków pochodzi od psów, kotów i szczurów, lisów, szopów a także mew srebrzystych. Coraz mniej na świecie także miejsc odosobnionych, których ptaki te potrzebują do rozrodu.

Ciekawostki

Rybitwa popielata odbywa prawdopodobnie najdłuższą wędrówkę ze wszystkich ptaków. W ciągu jednego roku ptak ten może pokonać 35 000 km.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

          Rybitwa białoczelna: Przylot do kraju rybitwy białoczelnej.
          Rybitwa białoczelna: Rybitwa białoczelna odlatuje na zimowiska.
          Rybitwa białoczelna: Trwa okres rozrodu rybitwy białoczelnej.
      Rybitwa białowąsa: W Polsce występuje rybitwa białowąsa.
          Rybitwa czarna: Okres lęgowy rybitwy czarnej.
     Rybitwa czarna: Okres występowania w Polsce rybitwy czarnej.
     Rybitwa rzeczna: Okres występowania w Polsce rybitwy rzecznej.
          Rybitwa rzeczna: Samica rybitwy rzecznej składa jaja.
     Rybitwa wielkodzioba: Okres obserwacji w Polsce rybitwy wielkodziobej.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2015-03-16, RODZ-280Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.