Wyniki wstępne matury 2017

Znamy wyniki wstępne tegorocznych matur. Zachęcamy do zapoznania się z danymi tabelarycznymi i statystycznymi.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

wyniki matury 2017
Pobierz prezentację CKE na temat wyników wstępnych matury 2017.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 258 030 uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

Obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego obejmowął:

  1. z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego w części ustnej;
  2. z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego w części pisemnej.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych.

Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 r. – odsetek sukcesów

 

Wszyscy zdający

w tym:

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych,

258 030

100%

165 903

100%

92 127

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

202 550

78,5%

140 013

84,4%

62 537

67,9%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

38 304

14,8%

17 689

10,7%

20 615

22,4%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

17 176

6,7%

8 201

4,9%

8 975

9,7%

 

Tabela 2. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule (wszystkie typy szkół)

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających
**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek sukcesów
***

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odch.
stand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

261 379

0

100

57

56

16

97%

R*

49 725

0

100

53

50

28

 

język białoruski

P

167

30

100

74

74

15

100%

R

15

100

100

100

100

0

 

język litewski

P

19

48

98

76

76

14

100%

R

17

40

100

75

77

18

 

język ukraiński

P

84

34

98

80

76

14

100%

R

25

0

100

85

81

21

 

matematyka

P

261 407

0

100

52

54

25

83%

R

69 807

0

100

34

37

26

 

język angielski

P

237 222

0

100

78

71

25

93%

R

131 839

0

100

62

60

24

 

język francuski

P

752

16

100

84

78

20

97%

R

791

8

100

64

61

22

 

język hiszpański

P

543

12

100

82

77

20

97%

R

671

6

100

56

55

21

 

język niemiecki

P

17 493

8

100

64

65

23

95%

R

7 535

2

100

56

56

27

 

język rosyjski

P

4 809

10

100

60

61

22

93%

R

1 983

0

100

56

57

27

 

język włoski

P

175

10

100

88

81

20

98%

R

341

0

100

74

68

21

 

biologia

R

49 923

0

100

33

37

22

 

chemia

R

28 880

0

100

37

41

28

 

filozofia

R

817

0

100

38

42

28

 

fizyka

R

21 801

0

100

37

40

22

 

geografia

R

71 601

0

100

27

31

18

 

historia

R

17 924

0

100

30

33

22

 

historia muzyki

R

309

0

100

48

47

32

 

historia sztuki

R

2 588

0

100

45

44

25

 

informatyka

R

7 177

0

100

28

33

22

 

język kaszubski

R

18

40

90

76

74

13

 

język łaciński i kultura antyczna

R

109

2

100

67

64

31

 

język łemkowski

R

1

90

90

90

90

 

 

wiedza o społeczeństwie

R

25 479

0

100

22

26

19

 


* P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony.

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów.

*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Tabela 3. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów liceum ogólnokształcącego przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających
**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek sukcesów
***

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odch.
stand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

167 820

0

100

60

59

16

98%

R*

41 841

0

100

55

52

27

 

język białoruski

P

167

30

100

74

74

15

100%

R

15

100

100

100

100

0

 

język litewski

P

19

48

98

76

76

14

100%

R

16

40

100

79

78

18

 

język ukraiński

P

84

34

98

80

76

14

100%

R

24

0

100

85

82

20

 

matematyka

P

167 806

0

100

60

60

25

87%

R

46 110

0

100

48

47

24

 

język angielski

P

153 603

0

100

86

77

23

95%

R

94 414

0

100

68

65

22

 

język francuski

P

717

16

100

86

80

19

99%

R

756

8

100

66

63

21

 

język hiszpański

P

523

12

100

84

78

19

98%

R

635

8

100

56

55

21

 

język niemiecki

P

9 739

8

100

76

72

23

96%

R

5 260

4

100

66

63

24

 

język rosyjski

P

2 844

10

100

68

67

23

94%

R

1 404

0

100

64

64

25

 

język włoski

P

158

16

100

88

82

19

98%

R

303

0

100

72

68

21

 

biologia

R

41 434

0

100

38

41

21

 

chemia

R

26 721

0

100

40

44

27

 

filozofia

R

623

0

100

46

49

28

 

fizyka

R

15 518

0

100

45

46

21

 

geografia

R

40 766

0

100

33

36

19

 

historia

R

14 916

0

100

32

36

22

 

historia muzyki

R

248

0

100

57

55

30

 

historia sztuki

R

2 187

0

100

48

47

24

 

informatyka

R

3 387

0

100

40

42

23

 

język kaszubski

R

15

40

86

76

73

13

 

język łaciński i kultura antyczna

R

106

2

100

67

66

31

 

język łemkowski

R

1

90

90

90

90

 

 

wiedza o społeczeństwie

R

20 042

0

100

25

29

19

 


* P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony.

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego.

*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Tabela 4. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów technikum przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających
**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek sukcesów
***

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odch.
stand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

93 559

0

100

51

51

15

96%

R*

7 884

0

100

40

36

27

 

język białoruski

P

-

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

 

język litewski

P

-

-

-

-

-

-

-

R

1

55

55

55

55

 

 

język ukraiński

P

-

-

-

-

-

-

-

R

1

48

48

48

48

 

 

matematyka

P

93 601

0

100

42

45

21

75%

R

23 697

0

100

10

17

17

 

język angielski

P

83 619

0

100

62

61

25

89%

R

37 425

0

100

42

46

23

 

język francuski

P

35

16

92

34

43

22

73%

R

35

8

68

22

26

16

 

język hiszpański

P

20

22

100

49

54

27

79%

R

36

6

96

48

47

24

 

język niemiecki

P

7 754

8

100

54

56

20

93%

R

2 275

2

100

30

38

24

 

język rosyjski

P

1 965

12

100

52

53

19

91%

R

579

0

100

34

39

24

 

język włoski

P

17

10

100

86

75

25

94%

R

38

16

94

76

71

21

 

biologia

R

8 489

0

78

13

16

10

 

chemia

R

2 159

0

100

7

13

15

 

filozofia

R

194

0

64

20

21

16

 

fizyka

R

6 283

0

95

20

25

15

 

geografia

R

30 835

0

92

22

23

13

 

historia

R

3 008

0

100

16

20

15

 

historia muzyki

R

61

0

63

10

13

13

 

historia sztuki

R

401

0

100

18

26

23

 

informatyka

R

3 790

0

100

20

25

17

 

język kaszubski

R

3

65

90

78

78

13

 

język łaciński i kultura antyczna

R

3

20

22

20

21

1

 

język łemkowski

R

-

-

-

-

-

-

 

wiedza o społeczeństwie

R

5 437

0

80

13

15

11

 


* P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony.

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów technikum.

*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów technikum, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Źródło informacji: MEN, 2017-06-30, W-7

©® Media Nauka 2008-2023 r.