logo


Wyniki wstępne matury 2017

Znamy wyniki wstępne tegorocznych matur. Zachęcamy do zapoznania się z danymi tabelarycznymi i statystycznymi.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

wyniki matury 2017
Pobierz prezentację CKE na temat wyników wstępnych matury 2017.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 258 030 uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

Obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego obejmowął:

  1. z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego w części ustnej;
  2. z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego w części pisemnej.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych.

Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 r. – odsetek sukcesów

 

Wszyscy zdający

w tym:

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych,

258 030

100%

165 903

100%

92 127

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

202 550

78,5%

140 013

84,4%

62 537

67,9%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

38 304

14,8%

17 689

10,7%

20 615

22,4%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

17 176

6,7%

8 201

4,9%

8 975

9,7%

 

Tabela 2. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule (wszystkie typy szkół)

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających
**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek sukcesów
***

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odch.
stand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

261 379

0

100

57

56

16

97%

R*

49 725

0

100

53

50

28

 

język białoruski

P

167

30

100

74

74

15

100%

R

15

100

100

100

100

0

 

język litewski

P

19

48

98

76

76

14

100%

R

17

40

100

75

77

18

 

język ukraiński

P

84

34

98

80

76

14

100%

R

25

0

100

85

81

21

 

matematyka

P

261 407

0

100

52

54

25

83%

R

69 807

0

100

34

37

26

 

język angielski

P

237 222

0

100

78

71

25

93%

R

131 839

0

100

62

60

24

 

język francuski

P

752

16

100

84

78

20

97%

R

791

8

100

64

61

22

 

język hiszpański

P

543

12

100

82

77

20

97%

R

671

6

100

56

55

21

 

język niemiecki

P

17 493

8

100

64

65

23

95%

R

7 535

2

100

56

56

27

 

język rosyjski

P

4 809

10

100

60

61

22

93%

R

1 983

0

100

56

57

27

 

język włoski

P

175

10

100

88

81

20

98%

R

341

0

100

74

68

21

 

biologia

R

49 923

0

100

33

37

22

 

chemia

R

28 880

0

100

37

41

28

 

filozofia

R

817

0

100

38

42

28

 

fizyka

R

21 801

0

100

37

40

22

 

geografia

R

71 601

0

100

27

31

18

 

historia

R

17 924

0

100

30

33

22

 

historia muzyki

R

309

0

100

48

47

32

 

historia sztuki

R

2 588

0

100

45

44

25

 

informatyka

R

7 177

0

100

28

33

22

 

język kaszubski

R

18

40

90

76

74

13

 

język łaciński i kultura antyczna

R

109

2

100

67

64

31

 

język łemkowski

R

1

90

90

90

90

 

 

wiedza o społeczeństwie

R

25 479

0

100

22

26

19

 


* P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony.

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów.

*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Tabela 3. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów liceum ogólnokształcącego przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających
**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek sukcesów
***

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odch.
stand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

167 820

0

100

60

59

16

98%

R*

41 841

0

100

55

52

27

 

język białoruski

P

167

30

100

74

74

15

100%

R

15

100

100

100

100

0

 

język litewski

P

19

48

98

76

76

14

100%

R

16

40

100

79

78

18

 

język ukraiński

P

84

34

98

80

76

14

100%

R

24

0

100

85

82

20

 

matematyka

P

167 806

0

100

60

60

25

87%

R

46 110

0

100

48

47

24

 

język angielski

P

153 603

0

100

86

77

23

95%

R

94 414

0

100

68

65

22

 

język francuski

P

717

16

100

86

80

19

99%

R

756

8

100

66

63

21

 

język hiszpański

P

523

12

100

84

78

19

98%

R

635

8

100

56

55

21

 

język niemiecki

P

9 739

8

100

76

72

23

96%

R

5 260

4

100

66

63

24

 

język rosyjski

P

2 844

10

100

68

67

23

94%

R

1 404

0

100

64

64

25

 

język włoski

P

158

16

100

88

82

19

98%

R

303

0

100

72

68

21

 

biologia

R

41 434

0

100

38

41

21

 

chemia

R

26 721

0

100

40

44

27

 

filozofia

R

623

0

100

46

49

28

 

fizyka

R

15 518

0

100

45

46

21

 

geografia

R

40 766

0

100

33

36

19

 

historia

R

14 916

0

100

32

36

22

 

historia muzyki

R

248

0

100

57

55

30

 

historia sztuki

R

2 187

0

100

48

47

24

 

informatyka

R

3 387

0

100

40

42

23

 

język kaszubski

R

15

40

86

76

73

13

 

język łaciński i kultura antyczna

R

106

2

100

67

66

31

 

język łemkowski

R

1

90

90

90

90

 

 

wiedza o społeczeństwie

R

20 042

0

100

25

29

19

 


* P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony.

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego.

*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Tabela 4. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów technikum przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających
**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek sukcesów
***

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odch.
stand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

93 559

0

100

51

51

15

96%

R*

7 884

0

100

40

36

27

 

język białoruski

P

-

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

 

język litewski

P

-

-

-

-

-

-

-

R

1

55

55

55

55

 

 

język ukraiński

P

-

-

-

-

-

-

-

R

1

48

48

48

48

 

 

matematyka

P

93 601

0

100

42

45

21

75%

R

23 697

0

100

10

17

17

 

język angielski

P

83 619

0

100

62

61

25

89%

R

37 425

0

100

42

46

23

 

język francuski

P

35

16

92

34

43

22

73%

R

35

8

68

22

26

16

 

język hiszpański

P

20

22

100

49

54

27

79%

R

36

6

96

48

47

24

 

język niemiecki

P

7 754

8

100

54

56

20

93%

R

2 275

2

100

30

38

24

 

język rosyjski

P

1 965

12

100

52

53

19

91%

R

579

0

100

34

39

24

 

język włoski

P

17

10

100

86

75

25

94%

R

38

16

94

76

71

21

 

biologia

R

8 489

0

78

13

16

10

 

chemia

R

2 159

0

100

7

13

15

 

filozofia

R

194

0

64

20

21

16

 

fizyka

R

6 283

0

95

20

25

15

 

geografia

R

30 835

0

92

22

23

13

 

historia

R

3 008

0

100

16

20

15

 

historia muzyki

R

61

0

63

10

13

13

 

historia sztuki

R

401

0

100

18

26

23

 

informatyka

R

3 790

0

100

20

25

17

 

język kaszubski

R

3

65

90

78

78

13

 

język łaciński i kultura antyczna

R

3

20

22

20

21

1

 

język łemkowski

R

-

-

-

-

-

-

 

wiedza o społeczeństwie

R

5 437

0

80

13

15

11

 


* P – poziom podstawowy; R – poziom rozszerzony.

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów technikum.

*** Dane w kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów technikum, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Źródło informacji: MEN, 2017-06-30, W-7
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
kolorowe skarpetki góra lodowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.