Geologia

Geologia jest to nauka o budowie Ziemi, w szczególności skorupy ziemskiej, a także nauka o procesach, dzięki którym Ziemia ulega przeobrażeniom.

Atlas minerałów

atlas minerałów

Dyscypliny geologii

Geologia dzieli się na następujące dyscypliny

 • geologia dynamiczna;
 • geologia podstawowa;
 • geologia historyczna;
 • geologia regionalna;
 • geologia strukturalna;
 • geologia stosowana;
 • stratygrafia;
 • tektonika;
 • sedymentologia;
 • paleontologia;
 • petrografia;
 • mineralogia.
geologia
Kanion Antylopy w Arizonie © emotionpicture - stock.adobe.com

Metody badań

W geologi stosuje się metody badan nauk pokrewnych, w tym: fizyki, chemii, matematyki, kartografii i geodezji.

Ciekawostki

Za ojca geologii uważa się niemieckiego naukowca, żyjącego w latach 1750-1817. To Abraham Gottlob Werner - pierwszy wykładowca geologii, autor pierwszej klasyfikacji skał i minerałów.

Pytania

Pytania

Jakie jest zastosowanie geologii?

Do zastosowań geologii należy:

 • odkrywanie złóż kopalin, określanie ich jakości i zasobności;
 • badanie wód podziemnych oraz możliwości ich pozyskania;
 • inżynieria w zakresie badania technicznych właściwości różnych materiałów w przemyśle i budownictwie oraz możliwości ich stosowania.

Czym zajmuje się geolog?

Geolog jest naukowcem, którego przedmiotem badań jest budowa Ziemi i procesy geologiczne w niej zachodzące. Geolog może pracować przy poszukiwaniu złóż, w pracach hydrogeologicznych, w urzędach między innymi ochrony środowiska.

© medianauka.pl, 2022-04-17, ART-4426

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Miasto
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
kolorowe skarpetki góra lodowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.