Geologia

Geologia jest to nauka o budowie Ziemi, w szczególności skorupy ziemskiej, a także nauka o procesach, dzięki którym Ziemia ulega przeobrażeniom.

Atlas minerałów

atlas minerałów

Dyscypliny geologii

Geologia dzieli się na następujące dyscypliny

 • geologia dynamiczna;
 • geologia podstawowa;
 • geologia historyczna;
 • geologia regionalna;
 • geologia strukturalna;
 • geologia stosowana;
 • stratygrafia;
 • tektonika;
 • sedymentologia;
 • paleontologia;
 • petrografia;
 • mineralogia.
geologia
Kanion Antylopy w Arizonie © emotionpicture - stock.adobe.com

Metody badań

W geologi stosuje się metody badan nauk pokrewnych, w tym: fizyki, chemii, matematyki, kartografii i geodezji.

Ciekawostki

Za ojca geologii uważa się niemieckiego naukowca, żyjącego w latach 1750-1817. To Abraham Gottlob Werner - pierwszy wykładowca geologii, autor pierwszej klasyfikacji skał i minerałów.

Pytania

Pytania

Jakie jest zastosowanie geologii?

Do zastosowań geologii należy:

 • odkrywanie złóż kopalin, określanie ich jakości i zasobności;
 • badanie wód podziemnych oraz możliwości ich pozyskania;
 • inżynieria w zakresie badania technicznych właściwości różnych materiałów w przemyśle i budownictwie oraz możliwości ich stosowania.

Czym zajmuje się geolog?

Geolog jest naukowcem, którego przedmiotem badań jest budowa Ziemi i procesy geologiczne w niej zachodzące. Geolog może pracować przy poszukiwaniu złóż, w pracach hydrogeologicznych, w urzędach między innymi ochrony środowiska.

© medianauka.pl, 2022-04-17, A-4426©® Media Nauka 2008-2023 r.