Geologia

Geologia jest to nauka o budowie Ziemi, w szczególności skorupy ziemskiej, a także nauka o procesach, dzięki którym Ziemia ulega przeobrażeniom.

Atlas minerałów

atlas minerałów

Dyscypliny geologii

Geologia dzieli się na następujące dyscypliny

geologia
Kanion Antylopy w Arizonie © emotionpicture - stock.adobe.com

Metody badań

W geologi stosuje się metody badan nauk pokrewnych, w tym: fizyki, chemii, matematyki, kartografii i geodezji.

Ciekawostki

Za ojca geologii uważa się niemieckiego naukowca, żyjącego w latach 1750-1817. To Abraham Gottlob Werner - pierwszy wykładowca geologii, autor pierwszej klasyfikacji skał i minerałów.

Pytania

Pytania

Jakie jest zastosowanie geologii?

Do zastosowań geologii należy:

  • odkrywanie złóż kopalin, określanie ich jakości i zasobności;
  • badanie wód podziemnych oraz możliwości ich pozyskania;
  • inżynieria w zakresie badania technicznych właściwości różnych materiałów w przemyśle i budownictwie oraz możliwości ich stosowania.

Czym zajmuje się geolog?

Geolog jest naukowcem, którego przedmiotem badań jest budowa Ziemi i procesy geologiczne w niej zachodzące. Geolog może pracować przy poszukiwaniu złóż, w pracach hydrogeologicznych, w urzędach między innymi ochrony środowiska.

© medianauka.pl, 2022-04-17, A-4426Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.