Debugger

Debugger jest to program komputerowy (często stanowiący część narzędzi programistycznych lub innych aplikacji), którego zadaniem jest dynamiczna analiza działania innego programu w celu odnalezienia błędów. Nazwa "debugger" pochodzi od angielskiego słowa "bug", która oznacza robaka. Sam proces nadzorowania działania programu komputerowego przez debugger nazywamy debugowaniem.

Debugger ma za zadanie znalezienie miejsca występowania błędów w kodzie programu, śledzenie wartości zmiennych, wykonywanie kodu w zdefiniowanych krokach. Każdy debugger ma ograniczenia. Nie jest w stanie wykrywać błędów niezależnych od treści analizowanego kodu.

Praktycznie każde środowisko programistyczne posiada własny debugger. Debuggery wchodzą także w skład przeglądarek internetowych.

© medianauka.pl, 2016-10-29, A-3213©® Media Nauka 2008-2023 r.