Kurs JavaScript

JavaScript to język programowania, dzięki któremu strona internetowa może zostać wzbogacona o elementy interakcyjne, atrakcyjne animacje, umożliwia generowanie informacji zwrotnych bez konieczności przeładowania strony. Daje możliwość budowania wspaniałych interfejsów. Strona internetowa napisana w JavaScript przypomina bardziej aplikację natywną. Zresztą umiejętność programowania w JavaScript przyda Ci się także przy obsłudze Adobe Animate i innych produktów tej firmy, programowaniu gier w Unity, a nawet aplikacji natywnych na PC lub urządzenia mobilne. Do znakomitych przykładów wykorzystania JavaScript należą Google Maps! Z JavaScript wiążą się także takie technologie jak Ajax, jQuery, HTML5 Canvas i inne. Będziemy o nich także pisać.

Czego JavaScript nie potrafi?

Nie uda Ci się zapisać za pomocą JavaScript, ani odczytać, żadnych plików po stronie klienta. No cóż, osobiście bałbym się takiego rozwiązania, gdyż każdy mógłby wówczas przeglądać zawartość mojego komputera! Na szczęście (tu zdania są podzielone) są ciasteczka (cookies), o czym będzie mowa w kursie.

JavaScript nie zapisuje także danych po stronie serwera. Z tym też można sobie jednak poradzić przy pomocą innych technologii.

I na koniec, skrypt nie może zamknąć okna, którego sam nie otworzył, co również wydaje się dość oczywiste.

Spis treści

Niniejszy kurs podzielono na części:

Wiadomości wstępne

 1. Wymagania
 2. Podstawowe informacje
 3. Wstawianie skryptu na stronę
 4. Pierwszy program
 5. Komentarze

Zmienne i operatory

 1. Zmienne
 2. Typy zmiennych
 3. Operatory

Podstawy programowania

 1. Instrukcje warunkowe
 2. Pętle
 3. Funkcje
 4. Tablice
 5. Obliczenia matematyczne
 6. Liczby losowe
 7. Okna dialogowe
 8. String - praca z tekstem
 9. Wyrażenia regularne
 10. Data i czas

Interakcja z elementami strony

 1. Document Object Model - DOM
 2. Pobieranie elementów strony
 3. Relacje między elementami strony
 4. Tworzenie i usuwanie węzłów
 5. Modyfikowanie węzłów

Obiekty, moduły i zdarzenia

 1. Obiekty
 2. Moduły
 3. Zdarzenia predefiniowane
 4. Obsługa zdarzeń
 5. Obsługa myszy

Grafika

 1. Grafika
 2. HTML5 Canvas
 3. HTML5 Canvas - Tekst
 4. HTML5 Canvas - Ścieżki
 5. HTML5 Canvas - Kształty
 6. HTML5 Canvas - Style wypełnienia
 7. HTML5 Canvas - Przeźroczystość
 8. HTML5 Canvas - Wyświetlanie obrazu
 9. HTML5 Canvas - Postać URL rysunku
 10. HTML5 Canvas - Operacje na pikselach
 11. HTML5 Canvas - Przesuwanie kontekstu płótna
 12. HTML5 Canvas - Obrót
 13. HTML5 Canvas - Skalowanie
 14. HTML5 Canvas - Macierz przekształceń
 15. HTML5 Canvas - Stos przekształceń

Inne

 1. Ciasteczka (cookies)
 2. Storage
 3. Okna (obiekt Window)
 4. Formularze
 5. Funkcje wywoływane czasowo
 6. Słownik pojęć

Historia

JavaScript powstał w 1995 roku w firmie Netscape jako LiveScript. Początki były skromne. Dzięki temu językowi można było dodać do treści strony gadżety o wątpliwej przydatności. Na dodatek często w różnych przeglądarkach efekt działania tych skryptów był bardzo różny, włączając w to awarie strony. Aby zainteresować językiem szersze grono zmieniono nazwę LiveScript na JavaScript, korzystając z ogromnej popularności Javy. Do dziś wiele osób kojarzy ze sobą te produkty, choć nie mają one ze sobą absolutnie nic wspólnego: Javascript to nie Java!© medianauka.pl, 2016-10-29, A-3211
Data aktualizacji artykułu: 2021-08-28©® Media Nauka 2008-2023 r.