Storage

Storage jest wygodniejszą alternatywą dla ciasteczek (cookies). Nie jest jednak obsługiwany przez stare wersje przeglądarek. Poniższa tabela informuje o tym, które przeglądarki w jakiej wersji zaczęły obsługiwać storage.

ikona ikonaikonaikonaikona
4.08.03.54.011.5

W debuggerze przeglądarki można podglądać dane umieszczone w magazynie storage. Na przykład w Operze i Chrome w debuggerze w menu Application znajduje się zakładka Storage. W kodzie warto sprawdzać, czy przeglądarka obsługuje Storage.

Używanie storage jest trywialnie proste. Mamy do wyboru możliwość zapisu i odczytu danych do magazynu Storage w trybie sesji (dane są przechowywane tylko podczas trwania sesji) - sessionStorage oraz możliwość zapisu danych do pliku, który będzie przechowywany do czasu jego usunięcia - localStorage.

Obie metody zapisu działają identycznie, dlatego tutaj skupimy sie tylko na localStorage.

O ile do cookies dostęp ma przeglądarka i serwer, tak do Storage dostęp ma tylko przeglądarka.

localStorage

Przykład 1 - zapis i odczyt danych do Storage

<script>
localStorage.setItem('imie', 'Krzyś');
alert(localStorage.getItem('imie'));
</script>
Lupa

Przykład 2 - usuwanie danych ze Storage

Aby usunąć element z localStorage należy to zrobić, jak pokazano na poniższym kodzie:

<script>
localStorage.removeItem('imie');
</script>

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapisywać do Storage całe obiekty. Korzystamy przy tym z metod JSON, o którym będzie mowa nieco później. Warto jednak na tym etapie przyjrzeć się poniższemu przykładowi, gdyż jest dość intuicyjny, mimo tego, iż nie omawialiśmy jeszcze JSON.

Przykład 3 - zapis i odczyt obiektu do Storage

<script>
var rekord = {
 'imie': 'Jan',
 'nazwisko': 'Kowalski',
 'wiek': 33
};
localStorage.setItem('zestaw', JSON.stringify(rekord));
var odczyt = localStorage.getItem('zestaw');
var s = JSON.parse(odczyt);
alert(s.imie+' '+s.nazwisko+' ma '+s.wiek+' lata.'); </script>
Lupa



Inne zagadnienia z tej lekcji

Ciasteczka (cookies)


Jak w JavaScript obsługiwać ciasteczka (cookies)? Jest to pakiet informacji, które serwer przekazuje przeglądarce internetowej podczas pierwszej wizyty, a także z których korzysta za każdym następnym razem.

Okna w JavaScript


Okna w JavaScript. Większość przeglądarek domyślnie blokuje otwieranie nowych okien i zakładek z poziomu kodu. W niniejszym artykule omówię działanie okienek, właściwości i metody obiektu Window.

Formularze w JavaScript


formularze w JavaScript. Jeżeli chcemy reagować na to, co użytkownik wpisuje w pola formularza na stronie internetowej, zanim cokolwiek wyśle na serwer, to JavaScript jest w tym momencie nieoceniony.

Funkcje wywoływane czasowo w JavaScript


Funkcje wywoływane czasowo w JavaScript. JavaScript daje możliwość wywoływania własnej funkcji co określony czas lub po upływie określonego czasu. Jednostką czasu jest milisekunda. Wystarczy pamiętać, że 1 sekunda - 1000 milisekund.




© medianauka.pl, 2016-12-24, A-3349



©® Media Nauka 2008-2023 r.