Logo Media Nauka

Facebook

Math

Dzięki obiektowi Math możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń.

Spis treści

Wykaz stałych - właściwości obiektu Math

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich właściwości, które służą do odczytu wartości stałych matematycznych.

Aby odczytać właściwość obiektu Math należy użyć notacji: Math.nazwa_wlasciwosci.

Właściwość Krótki opisWartość
E Zwraca liczbę Eulera. 2.718281828459045
LN2 Zwraca logarytm naturalny z liczby 2. 0.6931471805599453
LN10 Zwraca logarytm naturalny z liczby 10. 2.302585092994046
LOG2E Zwraca logarytm o podstawie 2 z liczby Eulera. 1.4426950408889634
LOG10E Zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby Eulera. 0.4342944819032518
PI Zwraca liczbę PI. 3.141592653589793
SQRT1_2 Zwraca pierwiastek z liczby 1/2. 0.7071067811865476
SQRT2 Zwraca pierwiastek z liczby 2. 1.4142135623730951

Przykład użycia właściwości obiektu Math

<script>
 alert(Math.PI);
</script>
Lupa


Wykaz metod obiektu Math

Poniższa tablica zawiera wykaz wszystkich metod, które służą do obliczania wartości różnych funkcji matematycznych z jednego lub większej liczby argumentów. Pogrubiona czcionka zaznaczono metody najczęściej wykorzystywane.

Metoda Krótki opis Przykład użycia
abs(x) Zwraca wartość bezwzględną liczby x. a = Math.abs(-1); // a=1
b = Math.abs(1); // b=1
acos(x) Oblicza wartość funkcji arcus cosinus dla argumentu x. a=Math.acos(0.5);
asin(x) Oblicza wartość funkcji arcus sinus dla argumentu x. a=Math.asin(0.5);
atan(x) Oblicza wartość funkcji arcus tangens dla argumentu x. a=Math.atan(0.5);
ceil(x) Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, większą lub równą x. a = Math.ceil(-1.1); // a= -1
a = Math.ceil(-6.1); // a= 7
cos(x) Oblicza wartość funkcji cosinus dla argumentu x. a=Math.cos(0.5);
exp(x) Oblicza wartość Math.E podniesiona do potęgi x. a=Math.exp(2);
floor(x) Zaokrągla w dół liczbę x do liczby całkowitej. a=Math.floor(0.4); // a=0
b=Math.floord(0.88); // b=0c=Math.round(2.5); // c=2
log(x) Oblicza logarytm naturalny z liczby x. a=Math.log(2);
max(x,y,...,n) Zwraca największą wartość podanego ciągu liczb. a=Math.max(2,8,-2); // a=8
min(x,y,...,n) Zwraca najmniejszą wartość podanego ciągu liczb. a=Math.min(2,8,-2); // a=-2
pow(x,y) Oblicza xy a=Math.pow(2,3); // a=8
random() Generuje liczbę losową z przedziału <0;1) a=Math.random();
round(x) Zaokrągla liczbę x do liczby całkowitej (najbliższej, a więc zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania) a=Math.round(0.4); // a=0
b=Math.round(0.7); // b=1c=Math.round(2.5); // c=3
sin(x) Oblicza wartość funkcji sinus dla argumentu x. a=Math.sin(0.5);
sqrt(x) Oblicza pierwiastek kwadratowy z liczby x. a=Math.sqrt(4); // a=2
tan(x) Oblicza wartość funkcji tangens dla argumentu x. a=Math.tan(0.5);

© medianauka.pl, 2016-11-01, ART-3266
Data aktualizacji artykułu: 2017-01-25
Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScriptInstrukcje warunkowe w JavaScript
instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.
Pętle w JavaScriptPętle w JavaScript
Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.
Funkcje w JavaScriptFunkcje w JavaScript
Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.
Tablice w JavaScriptTablice w JavaScript
Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.
Random w JavaScriptRandom w JavaScript
liczby losowe w JavaScript - opis metody random(). Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).
Okna dialogowe w JavaScriptOkna dialogowe w JavaScript
Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().
String - tekst w JavaScriptString - tekst w JavaScript
Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.
Wyrażenia regularneWyrażenia regularne
Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.
Obiekt date() - data i czas w JavaScriptObiekt date() - data i czas w JavaScript
Obsługa dat i czasu w JavaScript. W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.Polecamy w naszym sklepie

laboratorium w szufladzie Modelarstwo i robotyka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Kostka
Mapa świata Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.