JavaScript - sqrt()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda sqrt() pozwala obliczyć pierwiastek kwadratowy z podanej liczby.

Składnia

Math.sqrt(x)

Parametry

ParametrOpis
x Liczba rzeczywista.

Szczegóły techniczne

Funkcja ta zwraca pierwiastek z podanego argumentu. w przypadku gdy jest to liczba ujemna (poza dziedziną funkcji) otrzymamy wartość NaN.

Przykład

<script>
var a = Math.sqrt(4);
var b = Math.sqrt(0);
var c = Math.sqrt(-1);
var d = Math.sqrt(9); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.sqrt na liczbach<br>4, 0, -1, 9:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-25, A-3421©® Media Nauka 2008-2023 r.