JavaScript - round()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda round() zaokrągla podaną liczbę do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia

Math.round(x)

Parametry

ParametrOpis
x Liczba rzeczywista

Szczegóły techniczne

Funkcja ta zaokrągla podany argument zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.

Przykład

<script>
var a = Math.round(4.2);
var b = Math.round(1.5);
var c = Math.round(1.6);
var d = Math.round(-1.7); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.round na liczbach<br>4.2, 1.5, 1.6, -1.7:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-25, A-3420©® Media Nauka 2008-2023 r.