JavaScript - ceil()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda ta zwraca liczbę zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia

Math.ceil(x)

Parametry

ParametrOpis
x

Liczba całkowita lub rzeczywista.


Szczegóły techniczne

Zwraca zaokrąglenie liczby w górę do najbliższej liczby całkowitej. Dla liczb ujemnych będzie to większa liczba całkowita od podanego argumentu: dla liczby -2.5 otrzymamy wynik -2, natomiast dla 2.5 wynik 3.

Zobacz też poniższy przykład.

Przykład

<script>
var a = Math.ceil(2.1);
var b = Math.ceil(-2.1);
var c = Math.ceil(2);
var d = Math.ceil(-2.7); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.ceil na liczbach<br>2.1, -2.1, 2, -2.7:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c.toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-22, A-3407Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.