JavaScript - floor()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda floor() zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia

Math.floor(x)

Parametry

ParametrOpis
x Liczba rzeczywista.

Szczegóły techniczne

funkcja zwraca liczbę całkowitą.

Przykład

<script>
var a = Math.floor(1.1);
var b = Math.flor(1.6);
var c = Math.floor(-1.1);
var d = Math.floor(-1.6); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.floor na liczbach<br>1.1, 1.6, -1.1, -1.6:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-25, A-3415Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.