HTML5 Canvas - skalowanie

W niniejszym artykule pokażę, w jaki sposób można poddawać kontekst płótna, czyli to co narysowaliśmy, transformacji skalowania.

Aby zastosować skalowanie należy użyć właściwości:

context.scale(sx,sy);

gdzie sx i sy oznaczają odpowiednio współczynnik skalowania w kierunku osi x i y. Zobaczmy to na przykładzie.

Przykład - skalowanie

Oto przykład rysowania własnego kształtu z użyciem przesunięcia:

<html>
<head>
<script> function ksztalt(context, x,y,fillStyle) {
context.beginPath();
context.moveTo(x,y);
context.lineTo(x+50,y-50);
context.lineTo(x+50,y+50);
context.closePath();
context.fillStyle=fillStyle;
context.fill();
context.strokeStyle="black"
context.lineWidth=2;
context.stroke();
}
window.onload = function(){
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
ksztalt(context,150,150,"red");
context.scale(0.5,0.5);
ksztalt(context,150,150,"red");
context.translate(250,150);
context.scale(-0.5,-0.5);
ksztalt(context,150,150,"red");

};
</script>
</head>
<body>
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300" style="border:1px solid black;">
</canvas>
</body>
</html>
Lupa

Odbicie lustrzane

Jeżeli zastosujemy skalę ujemną, dostajemy nowe przekształcenie w postaci odbicia lustrzanego. Powyższy przykład to ilustruje.

UWAGA! Zastosowanie skali wymaga często zastosowania translacji, szczególnie przy odbiciu lustrzanym, gdyż w takim przypadku zaczynamy rysować poza obszarem widzialnym płótna.

© medianauka.pl, 2018-07-13, A-3572Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.