HTML5 Canvas - przesuwanie kontekstu płótna

W niniejszym artykule pokażę, w jaki sposób można poddawać kontekst płótna, czyli to co narysowaliśmy, przesunięciu (translacji).

Aby zastosować translację należy użyć właściwości:

context.translate(dx,dy);

gdzie [dx,dy] to współrzędne wektora translacji.

Przykład - translacja

Oto przykład rysowania własnego kształtu z użyciem przesunięcia:

<html>
<head>
<script> function ksztalt(context, x,y,fillStyle) {
context.beginPath();
context.moveTo(x,y);
context.lineTo(x+120,y-120);
context.lineTo(x+120,y+120);
context.closePath();
context.fillStyle=fillStyle;
context.fill();
context.strokeStyle="black"
context.lineWidth=2;
context.stroke();
}
window.onload = function(){
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
ksztalt(context,150,150,"pink");
context.translate(-140,0);
ksztalt(context,150,150,"pink");

};
</script>
</head>
<body>
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300" style="border:1px solid black;">
</canvas>
</body>
</html>
Lupa

Narysowaliśmy tutaj trójkąt w punkcie (150,150), potem jednak przesunęliśmy kontekst płótna o wektor [-140,0] i znów narysowaliśmy ten sam trójkąt. Ponieważ jednak użyliśmy translacji płótna, drugi trójkąt znajduje się teraz w innym miejscu.

© medianauka.pl, 2018-07-12, A-3570Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.