Okna dialogowe w JavaScript

W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().

Korzystanie z okien dialogowych jest wygodne dla programisty, ale nie jest nazbyt lubiane przez internautów, szczególnie wówczas, gdy użytkownik naszej strony ma z nimi często do czynienia. Projektując program w JavaScript warto sie zastanowić, czy nie można zastosować alternatywnego rozwiązania dla okienek dialogowych. Lepiej więc stosować znaki graficzne, kolorowe czcionki w ostrzeganiu użytkownika naszej strony przed na przykład błędnie wprowadzonymi danymi.

Czasem jednak okna dialogowe sa nieocenione.

alert();

Metoda alert('komunikat') wyświetla okienko z treścią komunikatu i przycisk OK. Po kliknięciu na przycisk nie zostaje zwrócona żadna wartość. Okno to informuje użytkownika o różnych zdarzeniach.

Przykład 1 - alert()

	<script>
		alert("Witaj na mojej stronie!");
	</script>
Lupa

confirm();

Metoda confirm('komunikat') wyświetla okienko z treścią komunikatu i przyciski OK oraz Anuluj (Cancel). Metoda zwraca wartość true, jeżeli użytkownik wcisnął przycisk OK, natomiast wartość false, jeżeli został wciśnięty klawisz Anuluj. Okno służy więc do potwierdzania przez użytkownika pewnych treści.

Przykład 2 - confirm();

<script>
if (confirm('Czy jesteś pewien, że chcesz uruchomić program?')) {
alert('Program będzie uruchomiony');
} else {
alert('Szkoda!');
} </script>
Lupa

prompt();

Metoda promt('komunikat','wartość domyślna') wyświetla okienko z treścią komunikatu, pole edycyjne do wpisania tekstu i przyciski OK oraz Anuluj (Cancel). Jeżeli użytkownik kliknie przycisk OK, to zostanie zwrócona wartość z pola tekstowego okienka. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk Anuluj, to zostanie zwrócona wartość null.

Dzięki temu okienku można nawiązać komunikację z użytkownikiem i przekazać do programu dowolny tekst użytkownika.

Przykład 3 - prompt();

<script>
var imie = prompt("Podaj swoje imię:", "Krzyś");

if (imie != null) {
 alert("Cześć " + imie + "! Jak się masz?");
}
else
{
 alert("Szkoda, że nie podałeś swego imienia!");
}
</script>
Lupa


Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScript


instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.

Pętle w JavaScript


Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

Funkcje w JavaScript


Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.

Tablice w JavaScript


Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.

Math - JavaScript


Opis obiektu Math w JavaScript. Dzięki niemu możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń. Wykaz metod, które służą do obliczania wartości funkcji matematycznych.

Random w JavaScript


liczby losowe w JavaScript - opis metody random(). Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

String - tekst w JavaScript


Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Wyrażenia regularne


Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.

Obiekt date() - data i czas w JavaScript


Obsługa dat i czasu w JavaScript. W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.
© medianauka.pl, 2016-12-24, A-3348Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.