Komentarze w JavaScript

Jeżeli nie chcesz, aby fragment kodu był potraktowany przez interpreter jako zwykły komentarz, należy zastosować odpowiednie formatowanie. Stosowanie komentarzy jest bardzo dobrym zwyczajem. Podczas pisania kodu wydaje się on nam jasny. Jeżeli jednak powrócimy do niego po pewnym czasie, już tak być nie musi. A już z całą pewnością komentarze ułatwią zrozumienie kodu osobom trzecim.

Istnieją dwa sposoby na wstawianie w kodzie JavaScript komentarzy.

Stosowanie podwójnego ukośnika //

Podwójny ukośnik jest stosowany w pojedynczych liniach. Tekst, który znajduje się za ukośnikami traktowany jest przez interpreter jako komentarz.

Przykład 1

	<script>
		alert("Witaj na mojej stronie!"); // TO JEST KOMENTARZ
     // To też jest komentarz
	</script>


Stosowanie znaczników /* ... */

Jeżeli chcemy, aby interpreter JavaScript traktował jako komentarz kilka lub więcej linijek kodu, ujmujemy te linie w znacznik początku bloku komentarza - /* i końca bloku komentarza - */.

Przykład 2

	<script>
	alert("Witaj na mojej stronie!");
 /*
Cały tekst
napisany w tym miejscu
jest traktowany 
jak komentarz
i nie będzie wykonywany.
*/
	</script>Inne zagadnienia z tej lekcji

JavaScript - wymagania

JavaScript - wymagania

Wymagania dla JavaScript, czyli co jest potrzebne, aby rozpocząć przygodę programowania z JavaScript. Opis narzędzi oraz konfiguracja przeglądarek internetowych

JavaScript - podstawowe informacje

JavaScript - podstawowe informacje

JavaScript - komunikacja z serwerem i obiektowość języka. Kilka zagadnień, które nie zostały poruszone we wstępie, a których znajomość jest bardzo przydatna na każdym etapie nauki języka programowania.

Wstawianie skryptu na stronę

Wstawianie skryptu na stronę

JavaScript - jak wstawić skrypt na stronę? Jak dodać skrypt umieszczany bezpośrednio na stronie, umieszczanie skryptów w oddzielnym pliku oraz ścieżki dostępu, URL do skryptu?

Pierwszy program w JavaScript

Pierwszy program w JavaScript

Kurs JavaScript - pierwszy program. Omówienie kolejno kod programu, nowych instrukcji i prezentowanie kodu programu. Kod zawsze można pobrać z naszej strony.
© medianauka.pl, 2016-11-01, ART-3248Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.