logo

Obiekt date() - data i czas w JavaScript

W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.

Należy pamiętać, że czas i data są pobierane z urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), a nie z serwera.

Aby korzystać z date() w kodzie skryptu należy utworzyć najpierw nowy obiekt.

Przykład 1 - wyświetlenie czasu i daty

<script>
var data = new Date();
alert(data); </script>
Lupa


Metody obiektu Date()

JavaScript udostępnia wiele metod związanych z obiektem Date(). Metody wykorzystywane częściej zaznaczono pogrubioną czcionką. UTC to Uniwersalny Czas Kodowany. My korzystamy z GMT (Uniwersalny Czas Greenwich).

Metody służące do ustawiania czasu działają jedynie w obrębie skryptu. Nie wpływają na ustawienie zegara urządzenia.

MetodaOpis
getDate() dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)
getDay() dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.)
getYear() liczba reprezentująca rok (dla zakresu dat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba, a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa)
getFullYear() pełna liczba reprezentująca rok
getHours() zwraca aktualną godzinę (z przedziału 0 - 23)
getMillisecond() zwraca milisekundy (z przedziału 0 - 999)
getMinutes() zwraca minuty (z przedziału 0 - 59)
getMonth() zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itd.)
getSeconds() zwraca aktualną liczbę sekund (z przedziału 0 - 59)
getTime() zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku
getTimezoneOffset() zwraca różnicę pomiędzy czasem lokalnym a czasem GMT w minutach (z przedziału 0 - 1439)
getUTCDate() dzień miesiąca
getUTCDay() dzień tygodnia
getUTCFullYear() pełny rok
getUTCHours() aktualna godzina
getUTCMillisecond() zwraca milisekundy
getUTCMinutes() zwraca minuty
getUTCMonth() zwraca miesiąc
getUTCSeconds() zwraca sekundy
setUTCDate() ustawia dzień z zakresu 1 - 31
setUTCFullYear() ustawia podany rok jako liczba 4 cyfrowa
setUTCHours() ustawia podaną liczbę godzin z zakresu 0 - 23
setUTCMilliseconds() ustawia podaną liczbę milisekund z zakresu 0 - 999
setUTCMinutes() ustawia podaną liczbę minut z zakresu 0 - 59
setUTCMonth() ustawia podany miesiąc z zakresu 0 - 11
setUTCSeconds() ustawia podaną liczbę sekund z zakresu 0 - 59
setYear() ustawia rok podany w formacie 2 lub 4 cyfrowym
toGMTString() zamienia datę i czas z formatu GMT na łańcuch znaków
toLocaleString() zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
toString() zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
toUTCString() zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
UTC() po podaniu daty w formacie rok, miesiąc, dzień (można również podać opcjonalnie godziny, minuty, sekundy oraz milisekundy) zwraca liczbę milisekund od godziny 00:00 1 stycznia 1970 r.

Przykład 2 - wyświetlenie czasu i daty

Poniższy skrypt prezentuje najbardziej popularne metody.

<script>
var data = new Date();
alert('Date(): '+data);
alert('Metoda getDate: '+data.getDate());
alert('Metoda getDay: '+data.getDay());
alert('Metoda getFullYear: '+data.getFullYear());
alert('Metoda getHours: '+data.getHours());
alert('Metoda getMilliseconds: '+data.getMilliseconds());
alert('Metoda getMinutes: '+data.getMinutes());
alert('Metoda getMonth: '+data.getMonth());
alert('Metoda getSeconds: '+data.getSeconds());
alert('Metoda getTime: '+data.getTime()); </script>
Lupa

© medianauka.pl, 2016-12-24, ART-3350


Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScriptInstrukcje warunkowe w JavaScript
instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.
Pętle w JavaScriptPętle w JavaScript
Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.
Funkcje w JavaScriptFunkcje w JavaScript
Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.
Tablice w JavaScriptTablice w JavaScript
Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.
Math - JavaScriptMath - JavaScript
Opis obiektu Math w JavaScript. Dzięki niemu możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń. Wykaz metod, które służą do obliczania wartości funkcji matematycznych.
Random w JavaScriptRandom w JavaScript
liczby losowe w JavaScript - opis metody random(). Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).
Okna dialogowe w JavaScriptOkna dialogowe w JavaScript
Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().
String - tekst w JavaScriptString - tekst w JavaScript
Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.
Wyrażenia regularneWyrażenia regularne
Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - football piłka nożna
Matematyka konkretna
Badania jako podstawa projektowania User Experience
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.