Logo Media Nauka
Sklep naukowy

JavaScript - random() - generator liczb losowych

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

Składnia

Math.random()

Parametry

ParametrTypOpis
Brak -

-


Przykłady

Przykład 1

Generuje liczbę losową od 0 do 1.

<script>
 alert(Math.random());
</script>
Lupa

Przykład 2 - Losowanie liczby całkowitej z danego przedziału.

Generuje liczbę losową z zakresu od 1 do 100. W przykładzie użyliśmy jeszcze innej metody obiektu Math, a mianowicie metody zaokrąglania w dół do liczby całkowitej floor().

<script>
 alert(Math.floor(Math.random()*100+1));
</script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

  • round()
  • floor()

Uwagi

Aby wylosować liczbę całkowitą z przedziału <a,b>, stosujemy wyrażenie:

Math.floor(Math.random()*b+a)

Jeżeli użyjemy tradycyjnego zaokrąglania liczb za pomocą metody round(), uzyskamy wówczas liczby z przedziału <a,b+1>.


© medianauka.pl, 2016-11-01, ART-3265


Inne zagadnienia z tej lekcji© Media Nauka 2008-2018 r.