JavaScript - random() - generator liczb losowych

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

Składnia

Math.random()

Parametry

ParametrTypOpis
Brak -

-


Przykłady

Przykład 1

Generuje liczbę losową od 0 do 1.

<script>
 alert(Math.random());
</script>
Lupa

Przykład 2 - Losowanie liczby całkowitej z danego przedziału.

Generuje liczbę losową z zakresu od 1 do 100. W przykładzie użyliśmy jeszcze innej metody obiektu Math, a mianowicie metody zaokrąglania w dół do liczby całkowitej floor().

<script>
 alert(Math.floor(Math.random()*100+1));
</script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

ikona ikonaikonaikonaikona
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

  • round()
  • floor()

Uwagi

Aby wylosować liczbę całkowitą z przedziału <a,b>, stosujemy wyrażenie:

Math.floor(Math.random()*b+a)

Jeżeli użyjemy tradycyjnego zaokrąglania liczb za pomocą metody round(), uzyskamy wówczas liczby z przedziału <a,b+1>.Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScript

Instrukcje warunkowe w JavaScript

instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.

Pętle w JavaScript

Pętle w JavaScript

Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

Funkcje w JavaScript

Funkcje w JavaScript

Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.

Tablice w JavaScript

Tablice w JavaScript

Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.

Math - JavaScript

Math - JavaScript

Opis obiektu Math w JavaScript. Dzięki niemu możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń. Wykaz metod, które służą do obliczania wartości funkcji matematycznych.

Okna dialogowe w JavaScript

Okna dialogowe w JavaScript

Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().

String - tekst w JavaScript

String - tekst w JavaScript

Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.

Obiekt date() - data i czas w JavaScript

Obiekt date() - data i czas w JavaScript

Obsługa dat i czasu w JavaScript. W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.
© medianauka.pl, 2016-11-01, ART-3265

Polecamy w naszym sklepie

Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki - football piłka nożna
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.