JavaScript - random() - generator liczb losowych

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

Składnia

Math.random()

Parametry

ParametrTypOpis
Brak -

-


Przykłady

Przykład 1

Generuje liczbę losową od 0 do 1.

<script>
 alert(Math.random());
</script>
Lupa

Przykład 2 - Losowanie liczby całkowitej z danego przedziału.

Generuje liczbę losową z zakresu od 1 do 100. W przykładzie użyliśmy jeszcze innej metody obiektu Math, a mianowicie metody zaokrąglania w dół do liczby całkowitej floor().

<script>
 alert(Math.floor(Math.random()*100+1));
</script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

ikona ikonaikonaikonaikona
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły


Uwagi

Aby wylosować liczbę całkowitą z przedziału <a,b>, stosujemy wyrażenie:

Math.floor(Math.random()*b+a)

Jeżeli użyjemy tradycyjnego zaokrąglania liczb za pomocą metody round(), uzyskamy wówczas liczby z przedziału <a,b+1>.Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScript


instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.

Pętle w JavaScript


Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

Funkcje w JavaScript


Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.

Tablice w JavaScript


Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.

Math - JavaScript


Opis obiektu Math w JavaScript. Dzięki niemu możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń. Wykaz metod, które służą do obliczania wartości funkcji matematycznych.

Okna dialogowe w JavaScript


Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().

String - tekst w JavaScript


Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Wyrażenia regularne


Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.

Obiekt date() - data i czas w JavaScript


Obsługa dat i czasu w JavaScript. W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.
© medianauka.pl, 2016-11-01, A-3265Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.