Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Pierwszy program w JavaScript

Nie będę oryginalny i naszym pierwszym wspólnym programem będzie skrypt, który wypisze nam w okienku napis "Witaj na mojej stronie!", jak w większości kursów.

Zastosujemy tu konwencję, która będzie obowiązywała w całym kursie podczas pracy ze skryptami. Będę omawiał kolejno kod programu, wymieniał nowe instrukcje i prezentował kod programu. Kod zawsze będzie można pobrać z naszej strony.

Program "Witaj" ma za zadanie wyświetlić okno dialogowe z napisem "Witaj na mojej stronie".

Listing

<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>JavaScript - Program 1</title>
</head>
<body> <script> alert("Witaj na mojej stronie!"); </script> </body> </html>
Lupa Otwórz Pobierz


Słowa kluczowe użyte w kodzie:


Opis zastosowanych ikon w oknie listingu:

IkonaZnaczenie
LupaMożesz od razu zobaczyć na tej stronie jak działa skrypt.
Otwórz w nowym okniePrzejdź do osobnego okna ze stroną napisaną w kodzie z ramki.
Pobierz materiałyPobierz materiały źródłowe

Opis funkcjonowania programu

Nasz program składa się z jednej instrukcji:

alert("treść komunikatu")

Metoda alert() wyświetla okno dialogowe, w którym wyświetla napis, jaki zostanie zawarty w nawiasie. Każdy napis powinien być ujęty w cudzysłów. Oprócz napisu pojawi się także klawisz "OK", po naciśnięciu którego okienko się zamyka.

Dodatkowo należy zapamiętać, że każda instrukcja powinna być zakończona znakiem średnika. Tak też jest w naszym przypadku.

Gdy otworzysz skrypt w osobnym oknie, okno komunikatu pojawi się najpierw, zanim załaduje się strona! To prawidłowe działanie. W kolejnych lekcjach pokażę jak to zmienić.

Jeszcze jedna uwaga na koniec. W kodzie pojawiło się wyrażenie <meta charset="utf-8">. Odpowiada ono za zdefiniowanie strony kodowej znaków używanych na danej stronie. Jest to obecnie najbardziej powszechnie stosowana strona kodowa.


© medianauka.pl, 2016-10-31, ART-3222


Inne zagadnienia z tej lekcji© Media Nauka 2008-2018 r.