Logo Serwisu Media Nauka


Pętle w JavaScript

Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

W JavaScript mamy do dyspozycji kilka rodzajów pętli:

Przykład Przykład

Jeżeli chcemy 100 razy wywołać okno alertu z napisem "Kocham moją dziewczynę", to nie musimy wpisywać 100 linijek kodu alert('Kocham moją dziewczynę'), tylko powinniśmy użyć właśnie pętli, która w "wolnym tłumaczeniu" brzmi "powtórz 100 razy instrukcję alert('Kocham moją dziewczynę')"! Prawda, że proste? Przyjrzyjmy się składni i przykładom dla poszczególnych pętli.

Pętla for

To chyba najczęściej wykorzystywana pętla przez programistów JavaScript, a już na pewno przeze mnie. Ma ona następująca składnię:

for (inicjacja zmiennych; wyrażenie testujące ; zmiana wartości zmiennej) {
... blok kodu wykonywany w pętli ...
}

Nie ma to jak przykład. Załóżmy, że w konsoli (UWAGA: uruchom debugger w przeglądarce!) chcesz napisać 10 razy Kocham moją sympatię. Można to zrobić tak:

<script>
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
</script>
Lupa


Dobrze, że ktoś chciał wypisać to tylko 10 razy, a nie na przykład 100, czy 1000000. Teraz zobacz jak napisać to samo z użyciem pętli for.

Przykład nr 1 użycia pętli for

<script>
for (var x=1; x<11; x++) {
console.log(x+" Kocham moją sympatię.");
}
</script>
Lupa

Jak to działa? Słowo for oznacza słowo powtarzaj to, co jest zawarte między nawiasami klamrowymi, począwszy od x=1. W każdej pętli sprawdzaj czy x<11 i zwiększ wartość x o 1 (wyrażenie x++). Jeżeli warunek x<11 nie jest spełniony, pętla przestaje wykonywać kod zawarty w klamrach.

Zobacz na filmie w jaki sposób działa pętla for.


Poniżej kilka innych przykładów działania pętli for.

Przykład nr 2 użycia pętli for - inkrementacja

Poniższy program w konsoli debuggera przeglądarki wypisuje wszystkie cyfry rosnąco od 0 do 9.

<script>
for (var i=0; i<=9; i++) {
console.log(i);
}
</script>
Lupa

Przykład nr 3 użycia pętli for - dekrementacja

Poniższy program w konsoli debuggera przeglądarki wypisuje wszystkie cyfry malejąco od 9 do 0.

<script>
for (var i=9; i>=0; i--) {
console.log(i);
}
</script>
Lupa

Przykład nr 4 użycia pętli for - bez deklaracji

Można pomijać niektóre elementy w definicji pętli for, choć tego nie polecam. Taki kod jest mało czytelny, choć działa.

<script>
var i=0;
for (;i<=9;i++) {
console.log(i);
}
</script>
Lupa

Pętla while

Pętla while następująca składnię:

while (warunek) {
... tutaj znajduje się blok kodu wykonywany w pętli ...
}

Kod zawarty w pętli wykonuje się tak długo, dopóki warunek zwraca wartość true.

Zauważ, że gdy warunek nie jest spełniony przy wejściu w pętlę, kod programu zawarty w pętli nie wykona się ani razu.

Jeżeli nie zawrzesz wewnątrz pętli inkrementacji lub dekrementacji lub innego działania na zmiennej sterującej warunkiem, pętla będzie się wykonywała w nieskończoność.

Przykład nr 5 użycia pętli while

Załóżmy, że w konsoli (UWAGA: uruchom debugger w przeglądarce!) chcesz napisać 10 razy Będę grzeczny. Można to zrobić tak:

<script>
var i=0;
while (i<=9) {
console.log("Będę grzeczny");
i++;
}
</script>
Lupa

Pętla do ... while

Pętla do .. while jest bardzo podobna do pętli while, z tym że kod wykonuje się najpierw, a potem sprawdzany jest warunek. Pętla ta ma następująca składnię:

do {
... tutaj znajduje się blok kodu wykonywany w pętli ...
} while (warunek)

Kod zawarty w pętli wykonuje się tak długo, dopóki warunek zwraca wartość true.

Zauważ, że gdy warunek nie jest spełniony na wejściu w pętlę, kod programu zawarty w pętli wykona się przynajmniej raz.

Jeżeli nie zawrzesz wewnątrz pętli inkrementacji lub dekrementacji lub innego działania na zmiennej sterującej warunkiem, pętla będzie się wykonywała w nieskończoność i spowoduje zawieszenie się przeglądarki.

Przykład nr 6 użycia pętli do ... while

Załóżmy, że w konsoli (UWAGA: uruchom debugger w przeglądarce!) chcesz napisać 10 razy Będę grzeczny. Można to zrobić tak:

<script>
var i=0;
do {
console.log("Będę grzeczny");
i++;
} while (i<=9)
</script>
Lupa

Porównanie pętli while i do .. while

Poniższy rysunek przedstawia różnicę między pętlą while a pętlą do ... while.

break

Instrukcja break pozwala na przerwanie wykonywania kodu zawartego wewnątrz pętli. Jeżeli wewnątrz kodu zajdzie jakiś warunek, możesz nakazać programowi natychmiast opuścić pętlę i wykonywanie kodu dalej poza nią.

Przykład nr 7 - wyjście z pętli

<script>
var i=0;
do {
console.log("Będę grzeczny");
i++;
if (i==8) {break;}
} while (i<9)
</script>
Lupa


© Media Nauka, 2016-11-01, ART-3262


Polecamy