Pętle w JavaScript

Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

W JavaScript mamy do dyspozycji kilka rodzajów pętli:

Przykład Przykład

Jeżeli chcemy 100 razy wywołać okno alertu z napisem "Kocham moją dziewczynę", to nie musimy wpisywać 100 linijek kodu alert('Kocham moją dziewczynę'), tylko powinniśmy użyć właśnie pętli, która w "wolnym tłumaczeniu" brzmi "powtórz 100 razy instrukcję alert('Kocham moją dziewczynę')"! Prawda, że proste? Przyjrzyjmy się składni i przykładom dla poszczególnych pętli.

Pętla for

To chyba najczęściej wykorzystywana pętla przez programistów JavaScript, a już na pewno przeze mnie. Ma ona następująca składnię:

for (inicjacja zmiennych; wyrażenie testujące ; zmiana wartości zmiennej) {
... blok kodu wykonywany w pętli ...
}

Nie ma to jak przykład. Załóżmy, że w konsoli (UWAGA: uruchom debugger w przeglądarce!) chcesz napisać 10 razy Kocham moją sympatię. Można to zrobić tak:

<script>
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
console.log("Kocham moją sympatię.");
</script>
Lupa


Dobrze, że ktoś chciał wypisać to tylko 10 razy, a nie na przykład 100, czy 1000000. Teraz zobacz jak napisać to samo z użyciem pętli for.

Przykład nr 1 użycia pętli for

<script>
for (var x=1; x<11; x++) {
console.log(x+" Kocham moją sympatię.");
}
</script>
Lupa

Jak to działa? Słowo for oznacza słowo powtarzaj to, co jest zawarte między nawiasami klamrowymi, począwszy od x=1. W każdej pętli sprawdzaj czy x<11 i zwiększ wartość x o 1 (wyrażenie x++). Jeżeli warunek x<11 nie jest spełniony, pętla przestaje wykonywać kod zawarty w klamrach.

Zobacz na filmie w jaki sposób działa pętla for.


Poniżej kilka innych przykładów działania pętli for.

Przykład nr 2 użycia pętli for - inkrementacja

Poniższy program w konsoli debuggera przeglądarki wypisuje wszystkie cyfry rosnąco od 0 do 9.

<script>
for (var i=0; i<=9; i++) {
console.log(i);
}
</script>
Lupa

Przykład nr 3 użycia pętli for - dekrementacja

Poniższy program w konsoli debuggera przeglądarki wypisuje wszystkie cyfry malejąco od 9 do 0.

<script>
for (var i=9; i>=0; i--) {
console.log(i);
}
</script>
Lupa

Przykład nr 4 użycia pętli for - bez deklaracji

Można pomijać niektóre elementy w definicji pętli for, choć tego nie polecam. Taki kod jest mało czytelny, choć działa.

<script>
var i=0;
for (;i<=9;i++) {
console.log(i);
}</script>
Lupa

Pętla while

Pętla while następująca składnię:

while (warunek) {
... tutaj znajduje się blok kodu wykonywany w pętli ...
}

Kod zawarty w pętli wykonuje się tak długo, dopóki warunek zwraca wartość true.

Zauważ, że gdy warunek nie jest spełniony przy wejściu w pętlę, kod programu zawarty w pętli nie wykona się ani razu.

Jeżeli nie zawrzesz wewnątrz pętli inkrementacji lub dekrementacji lub innego działania na zmiennej sterującej warunkiem, pętla będzie się wykonywała w nieskończoność.

Przykład nr 5 użycia pętli while

Załóżmy, że w konsoli (UWAGA: uruchom debugger w przeglądarce!) chcesz napisać 10 razy Będę grzeczny. Można to zrobić tak:

<script>
var i=0;
while (i<=9) {
console.log("Będę grzeczny");
i++;
}
</script>
Lupa

Pętla do ... while

Pętla do .. while jest bardzo podobna do pętli while, z tym że kod wykonuje się najpierw, a potem sprawdzany jest warunek. Pętla ta ma następująca składnię:

do {
... tutaj znajduje się blok kodu wykonywany w pętli ...
} while (warunek)

Kod zawarty w pętli wykonuje się tak długo, dopóki warunek zwraca wartość true.

Zauważ, że gdy warunek nie jest spełniony na wejściu w pętlę, kod programu zawarty w pętli wykona się przynajmniej raz.

Jeżeli nie zawrzesz wewnątrz pętli inkrementacji lub dekrementacji lub innego działania na zmiennej sterującej warunkiem, pętla będzie się wykonywała w nieskończoność i spowoduje zawieszenie się przeglądarki.

Przykład nr 6 użycia pętli do ... while

Załóżmy, że w konsoli (UWAGA: uruchom debugger w przeglądarce!) chcesz napisać 10 razy Będę grzeczny. Można to zrobić tak:

<script>
var i=0;
do {
console.log("Będę grzeczny");
i++;
} while (i<=9)
</script>
Lupa

Porównanie pętli while i do .. while

Poniższy rysunek przedstawia różnicę między pętlą while a pętlą do ... while.

while vs while ... do, porównanie pętli

break

Instrukcja break pozwala na przerwanie wykonywania kodu zawartego wewnątrz pętli. Jeżeli wewnątrz kodu zajdzie jakiś warunek, możesz nakazać programowi natychmiast opuścić pętlę i wykonywanie kodu dalej poza nią.

Przykład nr 7 - wyjście z pętli

<script>
var i=0;
do {
console.log("Będę grzeczny");
i++;
if (i==8) {break;}
} while (i<9)
</script>
LupaInne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScript


instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.

Funkcje w JavaScript


Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.

Tablice w JavaScript


Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.

Math - JavaScript


Opis obiektu Math w JavaScript. Dzięki niemu możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń. Wykaz metod, które służą do obliczania wartości funkcji matematycznych.

Random w JavaScript


liczby losowe w JavaScript - opis metody random(). Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

Okna dialogowe w JavaScript


Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().

String - tekst w JavaScript


Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Wyrażenia regularne


Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.

Obiekt date() - data i czas w JavaScript


Obsługa dat i czasu w JavaScript. W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.
© medianauka.pl, 2016-11-01, A-3262Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.