JavaScript - acos()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda acos() zwraca wartość funkcji arccos podanego argumentu.

Składnia

Math.acos(x)

Parametry

ParametrOpis
x

Liczba całkowita lub rzeczywista z przedziału od -1 do 1.


Szczegóły techniczne

Zgodnie z definicją funkcji trygonometrycznej arcus cosinus argumentem może być liczba z przedziału <-1;1>. W wyniku otrzymamy liczbę z przedziału <0;\pi> lub wartość NaN dla argumentów spoza dziedziny funkcji.

Zobacz też poniższy przykład.

Przykład

<script>
var a = Math.acos(0);
var b = Math.acos(1);
var c = Math.acos(-1);
var d = Math.acos(2); var s= '<strong>Wynika działania metody Math.acos na liczbach<br>0, 1, -1, 2:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c.toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-23, ART-3408Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.