JavaScript - sin()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda sin() zwraca wartość funkcji sinus podanego argumentu.

Składnia

Math.sin(x)

Parametry

ParametrOpis
x

Liczba rzeczywista.


Szczegóły techniczne

Zgodnie z definicją funkcji trygonometrycznej sinus argumentem może być dowolna liczba rzeczywista. W wyniku otrzymamy liczbę z przedziału <-1;1>.

Zobacz też poniższy przykład.

Przykład

<script>
var a = Math.sin(0);
var b = Math.sin(-1);
var c = Math.sin(Math.PI/2);
var d = Math.sin(Math.PI); var s= '<strong>Wynika działania metody Math.sin na liczbach<br>0, -1, π/2, π:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toFixed(1).toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-23, A-3412©® Media Nauka 2008-2023 r.