JavaScript - tan()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda tan() zwraca wartość funkcji tangens podanego argumentu.

Składnia

Math.tan(x)

Parametry

ParametrOpis
x Liczba rzeczywista ze zbioru R\backslash \lbrace a:a=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in C\rbrace, która określa kąt w radianach.

Szczegóły techniczne

Zgodnie z definicją funkcji trygonometrycznej tangens argumentem może być dowolna liczba rzeczywista ze zbioru R\backslash \lbrace a:a=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in C\rbrace.

Uwaga! Funkcja ta dla wartości spoza dziedziny (np. π/2) zwraca w JavaScript pewne wartości (bardzo duże). Dokładność obliczeń dla poszczególnych kątów jest określona. Zobacz wartość funkcji dla Math.PI. Dzieje się tak dlatego, że nie podajemy tak na prawdę dokładnej wartości argumentów, tylko pewne przybliżenie liczby π.

Aby uzyskać wartość funkcji ctg należny skorzystać ze wzorów trygonometrycznych.

Zobacz też poniższy przykład.

Przykład

<script>
var a = Math.tan(0);
var b = Math.tan(-1);
var c = Math.tan(Math.PI/2);
var d = Math.tan(Math.PI); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.tan na liczbach<br>0, -1, π/2, π:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-23, A-3413©® Media Nauka 2008-2023 r.