JavaScript - max()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda max() zwraca największą wartość ciągu liczb.

Składnia

Math.max(x1,x2,...,xn)

Parametry

ParametrOpis
x1, x2, ..., xn Ciąg liczb.

Szczegóły techniczne

Funkcja ta zwraca największy argument lub wartość NaN, gdy argument nie jest liczbą lub -infty, gdy nie podano żadnych argumentów.

Przykład

<script>
var a = Math.max(7,2,-5,4,5);
var b = Math.max(a,b,1);
var c = Math.max();
var d = Math.max(1.2,1.3,1.4); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.max na ciągach<br>(7,2,-5,4,5), (a,b,1), (), (1.2,1.3,1.4):</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-25, ART-3417Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.