Logo Serwisu Media Nauka


JavaScript - max()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda max() zwraca największą wartość ciągu liczb.

Składnia

Math.max(x1,x2,...,xn)

Parametry

Parametry Opis
x1, x2, ..., xn Ciąg liczb.

Szczegóły techniczne

Funkcja ta zwraca największy argument lub wartość NaN, gdy argument nie jest liczbą lub -infty, gdy nie podano żadnych argumentów.

Przykład

<script>
var a = Math.max(7,2,-5,4,5);
var b = Math.max(a,b,1);
var c = Math.max();
var d = Math.max(1.2,1.3,1.4); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.max na ciągach<br>(7,2,-5,4,5), (a,b,1), (), (1.2,1.3,1.4):</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Tak Tak Tak Tak Tak

Powiązane artykuły


© Media Nauka, 2017-01-25, ART-3417


Polecamy koszyk