JavaScript - log()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda log() zwraca wartość logarytmu naturalnego danej liczby.

Składnia

Math.log(x)

Parametry

ParametrOpis
xLiczba rzeczywista.

Szczegóły techniczne

Funkcja ta zwraca liczbę rzeczywistą lub wartość NaN, w przypadku, gdy podany argument nie należy do dziedziny funkcji, jaką są liczby rzeczywiste dodatnie.

Dla wartości Math.E (podstawa logarytmu naturalnego) powinniśmy otrzymać wartość 1.

Przykład

<script>
var a = Math.log(1);
var b = Math.log(-1);
var c = Math.log(1000);
var d = Math.log(Math.E); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.log na liczbach<br>1, -1, 1000, Math.E:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-25, A-3416Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.