JavaScript - abs()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda ta zwraca wartość bezwzględną liczby.

Składnia

Math.abs(x)

Parametry

ParametrOpis
x

Liczba całkowita lub rzeczywista.


Szczegóły techniczne

Zwraca liczbę, która jest wartością bezwzględną argumentu.

Przykład

<script>
var a = Math.abs(100);
var b = Math.abs(-100);
var c = Math.abs(0);
var d = Math.abs(-34.67); var s= '<strong>Wynika działania metody Math.abs na liczbach<br>100, -100, 0, -34.67:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c.toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-22, A-3406Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.