JavaScript - clearInterval()

Jest to metoda obiektu:

Window

Opis

Metoda ta usuwa wywoływanie funkcji co określony odstęp czasu określony wcześniej przez metodę setInterval().

Składnia

clearInterval(id)

Parametry

ParametrOpis
id

Identyfikator zwracany przez metodę setInterval()


Szczegóły techniczne

Nie zwraca żadnej wartości.

Przykłady

Przykład 1

W tym przykładzie wywołujemy w klasyczny sposób własną funkcję o nazwie zegarek, która ma za zadanie wyświetlić aktualny czas. Ramka poniżej posiada id="box1".

Do linka "Zatrzymaj" przypisano funkcję o nazwie "zatrzymaj" w zdarzeniu onClick. Przycisk wstrzymuje więc działanie metody setInterval.

<div><p id="box1"></p></div><br>
<a onClick="zatrzymaj()">Zatrzymaj</a> <script> zmienna = setInterval(zegarek,1000); function zegarek(){
var d = new Date();
var t = d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("box1").innerHTML=t;
} function zatrzymaj() {
clearInterval(zmienna);
} </script>
Lupa


Zatrzymaj

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-21, A-3402©® Media Nauka 2008-2023 r.