JavaScript - clearTimeout()

Jest to metoda obiektu:

Window

Opis

Metoda ta usuwa wywoływanie funkcji po określonym odstępie czasu, określonym wcześniej przez metodę setTimeout().

Składnia

clearTimeout(id)

Parametry

ParametrOpis
id

Identyfikator zwracany przez metodę setTimeout()


Szczegóły techniczne

Nie zwraca żadnej wartości.

Przykłady

Przykład 1

W tym przykładzie wywołujemy w klasyczny sposób własną funkcję o nazwie zegarek, która ma za zadanie wyświetlić aktualny czas po 5 sekundach.

Do linka "Zatrzymaj" przypisano funkcję o nazwie "zatrzymaj" w zdarzeniu onClick. Przycisk wstrzymuje więc działanie metody setTimeout (czas nie wyświetli się, jeśli wciśniesz ten przycisk wciągu 5 s).

<div><p id="box1"></p></div><br>
<a onClick="zatrzymaj()">Zatrzymaj</a> <script> zmienna = setTimeout(zegarek,5000); function zegarek(){
var d = new Date();
var t = d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("box1").innerHTML=t;
} function zatrzymaj() {
clearTimeout(zmienna);
} </script>
Lupa


Zatrzymaj

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-21, A-3404©® Media Nauka 2008-2023 r.