JavaScript - setInterval()

Jest to metoda obiektu:

Window

Opis

Metoda ta wywołuje funkcję w określonych odstępach czasu, mierzonego w milisekundach ( 1 s = 1000 ms). Metoda ta działa dopóki nie jest wywołana metoda clearInterval().

Składnia

setInterval(function, time [,param1, param2, ...])

Parametry

ParametrOpis
function

Funkcja jaka ma być wywołana przy pomocy tej metody.

timeInterwał czasu w milisekundach. Jeżeli podamy jako parametr 1000, to co 1 s będzie wywoływana wskazana funkcja.
param1, param2, ...Parametry dodatkowe, opcjonalne, związane z funkcją. Nie są obsługiwane przez IE9 i wcześniejsze wersje tej przeglądarki.

Szczegóły techniczne

Zwraca liczbę, która jest identyfikatorem dla metody clearInterval().

Przykłady

Przykład 1

W tym przykładzie wywołujemy w klasyczny sposób własną funkcję o nazwie zegarek, która ma za zadanie wyświetlić aktualny czas. Ramka poniżej posiada id="box1".

<script>
setInterval(zegarek,1000);
function zegarek(){
var d = new Date();
var t = d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("box1").innerHTML=t;
} </script>
Lupa


Przykład 2

W tym przykładzie korzystamy z samowywołującej się funkcji, wewnątrz której wywołujemy dopiero funkcję o nazwie zegarek1, która ma za zadanie wyświetlić aktualny czas. Ramka poniżej posiada id="box2".

<script>
setInterval(function(){ zegarek1(); },1000);
function zegarek1(){
var d = new Date();
var t = d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("box2").innerHTML=t;
} </script>
Lupa


Przykład 3

Przykład ten ilustruje jak wyświetlać co 1 sekundę kolejną liczbę naturalną przy użyciu samowywołującej się funkcji. Ramka poniżej posiada id="box2".

<script>
var i=0;
setInterval(function(){i++; document.getElementById("box3").innerHTML=i;} ,1000);
</script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-21, A-3401Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.