Logo Serwisu Media Nauka


JavaScript - setTimeout()

Jest to metoda obiektu:

Window

Opis

Metoda ta wywołuje funkcję po upływie określonego czasu, mierzonego w milisekundach ( 1 s = 1000 ms). Funkcja wywoływana jest jeden raz (aby wywoływać funkcję co określoiny czas wiele razy należy użyć funkcji setInterval(). Metoda ta działa dopóki nie jest wywołana metoda clearTimeout().

Składnia

setTimeout(function, time [,param1, param2, ...])

Parametry

Parametr Opis
function

Funkcja jaka ma być wywołana przy pomocy tej metody.

time Odstęp czasu w milisekundach. Jeżeli podamy jako parametr 1000, to funkcja będzie wywołana po 1 s.
param1, param2, ... Parametry dodatkowe, opcjonalne. Nie są obsługiwane przez IE9 i wcześniejsze wersje tej przeglądarki.

Szczegóły techniczne

Zwraca liczbę, która jest identyfikatorem dla metody clearTimeout().

Przykład 1

W tym przykładzie wywołujemy w klasyczny sposób własną funkcję o nazwie zegarek, która ma za zadanie wyświetlić aktualny czas. Funkcja uruchomi się po 3 sekundach. Ramka poniżej posiada id="box1".

<script>
setTimeout(zegarek,3000);

function zegarek(){
var d = new Date();
var t = d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("box1").innerHTML=t;
} </script>
Lupa


Przykład 2

W tym przykładzie korzystamy z samowywołującej się funkcji, wewnątrz której wywołujemy dopiero funkcję o nazwie zegarek1. Ramka poniżej posiada id="box2".

<script>
setInterval(function(){ zegarek1(); },3000);
function zegarek1(){
var d = new Date();
var t = d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("box2").innerHTML=t;
} </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Tak Tak Tak Tak Tak

Powiązane artykuły


© Media Nauka, 2017-01-21, ART-3403


Polecamy koszyk