JavaScript - exp()

Jest to metoda obiektu:

Math

Opis

Metoda exp() zwraca wartość funkcji eksponencjalnej y=ex, gdzie e jest podstawą logarytmu naturalnego (liczbą Eulera).

Składnia

Math.exp(x)

Parametry

ParametrOpis
x Liczba rzeczywista.

Szczegóły techniczne

Zobacz też poniższy przykład.

Przykład

<script>
var a = Math.exp(0);
var b = Math.exp(1);
var c = Math.exp(-1);
var d = Math.tan(10); var s= '<strong>Wynik działania metody Math.exp na liczbach<br>0, 1, -1, 10:</strong><br>'+a.toString() + ', ' + b.toString()+ ', ' + c..toString()+ ', ' + d.toString(); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-23, A-3414©® Media Nauka 2008-2023 r.