JavaScript - PI

Jest to właściwość obiektu:

Math

Opis

Właściwość PI zwraca liczbę π.

Składnia

Math.PI

Szczegóły techniczne

Właściwość ta przechowuje wartość PI=3.141592653589793. Jest to przybliżenie liczby π.

Przykład

<script>
 alert(Math.PI);
</script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-01-25, A-3423©® Media Nauka 2008-2023 r.