Null

Null (czasem także NUL) jest to termin, oznaczający wprost „zero”. W świecie programowania pełni istotną funkcję.

Oto znaczenia tego słowa w informatyce:

  • pusty literał - jednostka leksykalna zapisana w składni danego języka programowania, która reprezentuje w kodzie źródłowym wartość pustą, nieokreśloną, nie określającą żadnego wskazania. W języku C jest to NULL, w języku JavaScript jest to null, w języku Python jest to None itp.
  • znacznik w języku SQL, który wskazuje, że w bazie danych dana nie istnieje.
  • znak sterujący i wartości zero dostępny w wielu systemach kodowania (np, ASCII).

Null w postaci /dev/null oznacza wirtualne urządzenie w systemach uniksowych, które usuwa dane tam przekierowane.

© medianauka.pl, 2023-09-14, A-4958©® Media Nauka 2008-2023 r.