strcasecmp w PHP

Funkcja strcasecmp w PHP jest wykorzystywana do porównywania ciągów znakowych bez rozróżniania wielkich i małych liter.

Składnia

strcasecmp(string $tekst1, string $tekst2): int

Parametry

ParametrOpis
$tekst1, $tekst2 To zmienne typu tekstowego (string) które chcemy porównać.

Funkcja daje w wyniku:

UWAGA! Funkcja nie rozróżnia małych i wielkich liter. Jeżeli chcemy je rozróżniać należy użyć funkcji strcmp.

Co to znaczy, że dany tekst jest większy lub mniejszy od drugiego? Bierzemy to pod uwagę porządek leksykograficzny (w tym alfabetyczny). Interpreter szereguje więc wynik porównywania w analogiczny sposób.

Przykład 1

<?php
echo '<br>strcasecmp("a","A") = '.strcasecmp("a","A");
echo '<br>strcasecmp("brawo","Brawo") = '.strcasecmp("brawo","Brawo");
echo '<br>strcasecmp("Ala","Ola") = '.strcasecmp("Ala","Ola"); ?>

© medianauka.pl, 2021-10-31, A-4217©® Media Nauka 2008-2023 r.