strcmp w PHP

Funkcja strcmp w PHP jest wykorzystywana do porównywania ciągów znakowych.

Składnia

strcmp(string $tekst1, string $tekst2): int

Parametry

ParametrOpis
$tekst1, $tekst2 To zmienne typu tekstowego (string) które chcemy porównać.

Funkcja daje w wyniku:

UWAGA! Funkcja rozróżnia małe i wielkie litery. Jeżeli nie chcemy ich rozróżniać należy użyć funkcji strcasecmp.

Co to znaczy, że dany tekst jest większy lub mniejszy od drugiego? Bierzemy to pod uwagę porządek leksykograficzny (w tym alfabetyczny). Interpreter szereguje więc wynik porównywania w analogiczny sposób.

Przykład 1

<?php
echo '<br>strcmp(5,"5") = '.strcmp(5,"5");
echo '<br>strcmp("50","100") = '.strcmp("50","10");
echo '<br>strcmp("ab","bc") = '.strcmp("ab","bc");
echo '<br>strcmp("a","A") = '.strcmp("a","A");
echo '<br>strcmp("a1","a2") = '.strcmp("a1","a2");
echo '<br>strcmp("Ala","Ola") = '.strcmp("Ala","Ola");
echo '<br>strcmp("pies","kot") = '.strcmp("pies","kot"); ?>

© medianauka.pl, 2021-10-31, A-4216Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.