strncmp w PHP

Funkcja strncmp w PHP jest wykorzystywana do porównywania ciągów znakowych z określeniem liczby tych znaków, które mają być porównywane.

Składnia

strncmp(string $tekst1, string $tekst2, int $dlugosc): int

Parametry

ParametrOpis
$tekst1, $tekst2 To zmienne typu tekstowego (string) które chcemy porównać.
$dlugosc Parametr ten określa ile pierwszych znaków w obu łańcuchach ma być porównywanych.

Funkcja daje w wyniku:

  • 0 - jeżeli ciągi, będące argumentami funkcji są równe,
  • liczbę dodatnią, jeżeli $tekst1 jest większy od $tekstu2,
  • liczbę ujemną, jeżeli $tekst1 jest mniejszy od $tekstu2.

UWAGA! Funkcja rozróżnia małe i wielkie litery.

Co to znaczy, że dany tekst jest większy lub mniejszy od drugiego? Bierzemy to pod uwagę porządek leksykograficzny (w tym alfabetyczny). Interpreter szereguje więc wynik porównywania w analogiczny sposób.

Przykład 1

<?php
echo '<br>strncmp("aAb","aab",1) = '.strncmp("aAb","aab",1);
echo '<br>strncmp("aAb","aab",2) = '.strncmp("aAb","aab",2); ?>

© medianauka.pl, 2021-11-01, ART-4219Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.