Zmienna

Pojęcie zmiennej pojawia się w każdym języku programowania. Bez zrozumienia jak zmienna działa, nie ma możliwości pisania jakichkolwiek programów komputerowych. Niniejszy artykuł traktuje o zmiennej w bardzo ogólny sposób. Implementacja obsługi zmiennych na poszczególnych platformach jest opisana przy okazji kursów tych platform.

Zmienna w informatyce to przedmiot niniejszego filmu. Zachęcam do jego obejrzenia.

Zmienna w informatyce

Zmienna jest to pewien twór w teorii programowania, którego charakteryzuje adres, czyli miejsce przechowywania w pamięci komputera, umowna nazwa, przez którą programista zapisuje pewne dane i odczytuje je ze zmiennej, a także wartość, czyli to, co znajduje się w zmiennej.

Zwykle zmienna nie może zawierać dowolnych wartości. Na ogół są one określonego typu. I tak: może przechowywać liczby, czasem tylko określonego rodzaju, teksty, całe obiekty, takie jak tablice, wykazy i inne. Podczas działania programu komputerowego wartość zmiennej możne się cały czas zmieniać.

Zasięg zmiennych

Zasięg zmiennej określa miejsce w treści kodu programu, gdzie zmienna może być wykorzystana.

Zmienna globalna jest to zmienna widoczna w całym programie.

Zmienna lokalna ma zasięg tylko do pewnego fragmentu kodu (funkcja, procura, pętla).

Zmienna w matematyce

Zmienna w matematyce to symbol, który oznacza pewną wielkość, przyjmującą dowolne wartości z pewnego zbioru, określonego przez naturę problemu matematycznego (tak zwany zakres zmiennej). Zmienna w równaniu 2x+1=0 jest niewiadoma x. Zmiennymi w funkcji y=4x+3x i y.

© medianauka.pl, 2016-11-01, A-3235©® Media Nauka 2008-2023 r.