Toczek

Toczek (Volvox) to rodzaj jednokomórkowej zielenicy, która tworzy charakterystyczne, kuliste kolonie. Mają zielony kolor i mogą być dostrzeżone gołym okiem.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Toczek (Volvox spp.)

© LechimEuraled – stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Zielenica ta żyje w środowisku wodnym. Zasiedla wody słodkie, także w Polsce.

Kolonie potomne powstają wewnątrz kolonii macierzystej. Gdy kolonia macierzysta się rozpada, do środowiska zostają uwolnione kolonie potomne. W kolonii może się znaleźć nawet 40 000 osobników.

Morfologia i anatomia

Średnica kolonii wynosi około 0,2-1,5 milimetra. Pojedynczy osobnik posiada 2 wici, plamkę oczna, wodniczkę, chloroplast. Ściany komórkowe zlewają się ze sobą. Poszczególne komórki kolonii wykazują zróżnicowanie funkcjonalne.

Pożywienie

To organizm samożywny, dzięki obecności w komórkach chloroplastów.

Rozmnażanie

Rozmnaża się płciowo i bezpłciowo.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.Quiz


Rozwiąż quiz powiązany tematycznie z tym artykułem i zweryfikuj swojąwiedzę.

Quiz


Rozwiąż quiz powiązany tematycznie z tym artykułem i zweryfikuj swojąwiedzę.

Quiz


Rozwiąż quiz powiązany tematycznie z tym artykułem i zweryfikuj swojąwiedzę.

Quiz


Rozwiąż quiz powiązany tematycznie z tym artykułem i zweryfikuj swojąwiedzę.

Quiz


Rozwiąż quiz powiązany tematycznie z tym artykułem i zweryfikuj swojąwiedzę.


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich – Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Solomon, Berg, Martin, Villee – Biologia, ISBN 83-7073-090-6, MULTICO Oficyna wydawnicza 1996

© medianauka.pl, 2021-01-14, GAT-638938
©® Media Nauka 2008-2023 r.