JavaScript - charCodeAt

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta zwraca kod Unicode znaku w łańcuchu o indeksie podanym jako parametr.

Składnia

string.charCodeAt(n)

Parametry

ParametrOpis
n Indeks, czyli numer znaku, licząc od zera. Pierwszy znak ma indeks 0, drugi 1 i tak dalej.

Szczegóły techniczne

Zwraca kod Unicode n-tego znaku w tekście, licząc od zera.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert kod Unicode drugiego znaku zmiennej a.

<script>
var a = "Babia Góra";
alert(a.charCodeAt(1)); </script>
Lupa

Przykład 2

Przykład wyświetla w obiekcie <div> o identyfikatorze "box1" ostatni znak występujący zmiennej tekstowej a.

<script>
var a = "Statek";
var s= 'Kod Unicode ostatniego znaku w tekście: '+a.charCodeAt(a.length-1); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-12, A-3476Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.