Logo Serwisu Media Nauka


JavaScript - concat

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta łączy (dołącza) łańcuchy znaków (teksty) podane jako parametr w jeden.

Składnia

string.concat(string1, string2,...,stringN)

Parametry

Parametry Opis
string1, string2, ..., stringN Kolejne łańcuchy znaków.

Szczegóły techniczne

Pamiętaj, że łańcuchy możemy także łączyć za pomocą operatora dodawania. Jeśli argumenty nie są ciągami znaków typu String, najpierw zostaną one przekonwertowane.

Metoda o takiej samej nazwie dotyczy także obiektu Array.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert tekst utworzony z połączonych wyrazów.

<script>
var a = "Babia ";
var b = "Góra";
alert(a.concat(b)); </script>
Lupa

Przykład 2

Przykład wyświetla w obiekcie <div> o identyfikatorze "box1" ostatni znak występujący zmiennej tekstowej a.

<script>
var a = "Statek";
var b = "kosmiczny";
var s= 'Wynik: '+a.concat(" ",b); document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Tak Tak Tak Tak Tak

Powiązane artykuły


© Media Nauka, 2017-02-13, ART-3477


Polecamy koszyk