JavaScript - endsWith

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta sprawdza, czy dany łańcuch kończy się (lub kończy w danym miejscu) wybraną sekwencją tekstu.

Składnia

string.endsWith(string,dlugosc)

Parametry

ParametrOpis
string Łańcuch znaków, którego poszukujemy na końcu frazy lub na końcu danej sekcji łańcucha.
dlugoscOpcjonalny parametr, który określa do jakiego miejsca w łańcuchu należy szukać danej frazy.

Szczegóły techniczne

Metoda zwraca wartość true, jeżeli teksty kończy się wyspecyfikowanym łańcuchem znaków lub wartością false - w przeciwnym przypadku.

Metoda jest wrażliwa na wielkie i małe litery.

Przykład 1

Program sprawdza, czy zdanie zawarte w zmiennej tekstowej str kończy się kropką.

<script>
var a = "To jest Babia Góra.";
var b = ".";
alert(a.endsWith(b)); </script>
Lupa

Przykład 2

Program sprawdza, czy zdanie kończy się na 10 znaku frazą "UFO".

<script>
var a = "Statek UFO wylądował w Opolu.";
alert(a.endsWith("UFO",10)); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-13, A-3478©® Media Nauka 2008-2023 r.