JavaScript - includes

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta sprawdza, czy dany tekst zawiera ciąg znaków.

Składnia

string.includes(str,start)

Parametry

ParametrOpis
strSzukany ciąg znaków.
startIndeks, od którego metoda ma dokonać wyszukania.

Szczegóły techniczne

Jeżeli ciąg znaków zostanie odnaleziony w tekście, metoda zwraca wartość true, w przeciwnym przypadku zwraca wartość false.

Metoda ta rozróżnia wielkie i małe litery.

Przykład 1

Program ten wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody includes. W tekście "Babia Góra" szukane jest słowo Góra oraz góra. W pierwszym przypadku otrzymamy wartość true, w drugim (z uwagi na wielkość liter) wartość false.

<script>
var a = "Babia Góra";
alert(a.includes("Góra")); alert(a.includes("góra")); </script>
Lupa

Przykład 2

Skrypt w tym przykładzie szuka wyrazu "polu" w danej frazie, począwszy od 10-tego znaku.

<script>
var a = "Statek kosmiczny wylądował w Opolu.";
alert(a.includes("polu",10)); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-14, A-3480©® Media Nauka 2008-2023 r.