JavaScript - indexOf

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta zwraca pozycję pierwszego wystąpienia ciągu znaków w tekście.

Składnia

string.indexOf(str,start)

Parametry

ParametrOpis
strSzukany ciąg znaków.
startParametr opcjonalny. Indeks, od którego metoda ma dokonać wyszukania. Wartość domyślna jest równa 0.

Szczegóły techniczne

Jeżeli ciąg znaków zostanie odnaleziony w tekście, metoda zwraca wartość indeksu pierwszego wystąpienia (numer znaku licząc od 0), w przeciwnym przypadku zwraca wartość -1.

Metoda ta rozróżnia wielkie i małe litery.

Przykład 1

Program ten wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody indexOf. W tekście "Babia Góra" szukane jest słowo Góra oraz góra. W pierwszym przypadku otrzymamy wartość 6, w drugim (z uwagi na wielkość liter) wartość -1. Wyraz Góra zaczyna się od 7 znaku w tekście, jednak należy pamiętać, że znaki liczone są nie od 1 a od 0.

<script>
var a = "Babia Góra";
alert(a.indexOf("Góra")); alert(a.indexOf("góra")); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-14, A-3481Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.