Logo Serwisu Media Nauka


JavaScript - indexOf

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta zwraca pozycję pierwszego wystąpienia ciągu znaków w tekście.

Składnia

string.indexOf(str,start)

Parametry

Parametry Opis
str Szukany ciąg znaków.
start Parametr opcjonalny. Indeks, od którego metoda ma dokonać wyszukania. Wartość domyślna jest równa 0.

Szczegóły techniczne

Jeżeli ciąg znaków zostanie odnaleziony w tekście, metoda zwraca wartość indeksu pierwszego wystąpienia (numer znaku licząc od 0), w przeciwnym przypadku zwraca wartość -1.

Metoda ta rozróżnia wielkie i małe litery.

Przykład 1

Program ten wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody indexOf. W tekście "Babia Góra" szukane jest słowo Góra oraz góra. W pierwszym przypadku otrzymamy wartość 6, w drugim (z uwagi na wielkość liter) wartość -1. Wyraz Góra zaczyna się od 7 znaku w tekście, jednak należy pamiętać, że znaki liczone są nie od 1 a od 0.

<script>
var a = "Babia Góra";
alert(a.indexOf("Góra")); alert(a.indexOf("góra")); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Tak Tak Tak Tak Tak

Powiązane artykuły


© Media Nauka, 2017-02-14, ART-3481


Polecamy koszyk